Katsuya รับฟรีไก่คาราเกะ

กดรับคูปองแลกรับฟรี ไก่คาราเกะ มูลค่า 69 บาท เมื่อสั่งคัตสึด้งไก่ ราดชีส ราคา 169 บาท
ที่ร้าน Katsuya เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท
จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • รับสิทธิ์ซื้อคัตสึด้งสันใน ราดไข่ ราคาปกติ 169 บาท รับฟรี ชีสซี่ สติ๊ก มูลค่า 55 บาทและชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้าน Katsuya

 • สาขาที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ Cloud Kitchen (ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, T10 ติวานนท์)

 • จำกัดการใช้คูปองเฉพาะการชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • เฉพาะทานที่ร้าน และซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • รายการโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการขายและโปรโมชั่นอื่นๆได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

 • สิทธิ์พิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าในคราวเดียว ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเดลิเวอรี่ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.