สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

พิเศษ! รับฟรี เกี๊ยวซ่า หรือ ฟรายโปเตโต้ มูลค่า 59 บาท เมื่อมีจำนวนเงินค่าอาหารที่ต้องชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ที่ Katsuya

พิเศษ! รับฟรี เกี๊ยวซ่า หรือ ฟรายโปเตโต้ มูลค่า 59 บาท

เมื่อชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปผ่านแอป Dolfin ที่ Katsuya

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

– กดรับสิทธิ์คูปองเพื่อแลกรับฟรี เมื่อมีจำนวนเงินค่าอาหารที่ต้องชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเลท ณ Katsuya ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/เดือน

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในไม่เกิน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.