ซื้อ Joox VIP ผ่านแอป Joox เพียง 60 บาท จากปกติมูลค่า 120 บาท

ซื้อแพคเกจ Joox VIP ฟังเพลง 30 วัน
ผ่านแอป Joox เพียง 60 บาท จากปกติมูลค่า 120 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ  กดซื้อสิทธิ์ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าซื้อคูปองผ่านแอปดอลฟิน เพื่อรับแพคเกจ Joox VIP ฟังเพลง 30 วัน ผ่านแอป Joox ในราคา 60 บาท (จากปกติมูลค่า 120 บาท) โดยชำระราคาด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดซื้อสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างเวลา 10:00 – 24:00 น.)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้คูปองภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • วิธีการใช้: กดใช้ที่แอปดอลฟิน วอลเล็ท จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนแอป Joox หากลูกค้าเป็นสมาชิก Joox VIP รายเดือนอยู่แล้ว จะสามารถใช้เครดิตได้เมื่อเครดิตเดิมหมดลง

 • โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้

 • เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ เป็นไปตามที่ Joox กำหนด

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 30 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า