รับคูปองส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

รับคูปองส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ต.ค. 63

 

คูปองส่วนลด รับคูปองส่วนลด 8% และ 10%  สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่แอป  JD Central เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • คูปองส่วนลด

  • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทสามารถกดรับคูปองส่วนลด 8% ได้ระหว่างวันที่ 1-24 ต.ค. 63 และคูปองส่วนลด 10% ระหว่างวันที่ 25-31 ต.ค. 63

  • ใช้คูปองส่วนลดได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาท/เซลส์สลิป

  • สำหรับคูปองส่วนลด 8% จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า รวมสูงสุด 900 สิทธิ์/แคมเปญ ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 300 บาท และ สำหรับคูปองส่วนลด 10% จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า รวมสูงสุด 300 สิทธิ์/แคมเปญ ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 400 บาท

  • ลูกค้าต้องกดรับคูปองผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้นและใช้จ่ายที่แอป JD CENTRAL ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

  • คูปองส่วนลดจะต้องใช้ภายใน 3 วันหลังกดรับสิทธิ์

  เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ดอลฟินโบนัส และคูปองส่วนลดที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

  • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือ 02-030-4599 (เวลา 00 – 18.00 น.)