สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ช้อปฟินลด 10% และเงินคืนสูงสุด 750 บาท ที่ JD CENTRAL

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ต่อที่ 1: รับคูปองส่วนลด 10% หรือ 6% (เลือกคูปองใดคูปองหนึ่ง)

 • ลูกค้าเลือกกดรับคูปองได้ในแอปดอลฟิน (คูปองส่วนลด 10% หรือ คูปองส่วนลด 6%) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD Central และชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ส่วนลด 10% ใช้ลดสูงสุดไม่เกิน 400 บาท และ ส่วนลด 6% ใช้ลดสูงสุดไม่เกิน 150 บาท

 • ดูเงื่อนไขการใช้คูปองได้ในแอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

 • คูปองมีอายุ 3 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์

ต่อที่ 2: รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 500 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย:

 • บัตรเครดิต JCB (ทุกหน้าบัตรรวมกัน) รับเงินโบนัส 50.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 300-2,999บ./เซลล์สลิป) หรือรับเงินโบนัส 150.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 3,000บ./เซลล์สลิป)

  2 สิทธิ์/ผู้ใช้ (1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • บัตรเครดิตยูโอบี หรือ TMRW รับเงินโบนัส 50.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 300บ./เซลล์สลิป) 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ (2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • บัตรเครดิตทีเอ็มบี รับเงินโบนัส 50.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 300บ./เซลล์สลิป) 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ (500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • บัตรเครดิตธนชาต รับเงินโบนัส 50.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 300บ./เซลล์สลิป)1 สิทธิ์/ผู้ใช้ (500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 • บัตรเดบิตกสิกรไทย รับเงินโบนัส 50.- (เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 300บ./เซลล์สลิป) 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ (1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์โปรโมชั่นอื่นใด สำหรับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตนั้นๆ ด้วยการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet มาก่อน ในเดือนกรกฏาคม 2563 นี้

 • โบนัสเงินคืนจะเข้ามาในรูปแบบดอลฟิน โบนัส และสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

ต่อที่ 3: รับโบนัสเงินคืนเพิ่มสูงสุด 250 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรในต่อที่ 2 ผ่านบัตรเครดิตครบ 5,000 บาท (หรือ 3,000 บาท สำหรับบัตรเดบิต) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย:

 • รับโบนัสเงินคืน 50 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายของแต่ละประเภทบัตรในต่อที่ 2 ผ่านบัตรเครดิตครบ 5,000 บาท (หรือ 3,000 บาท สำหรับบัตรเดบิต)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ประเภทบัตรในต่อที่ 2 ข้างต้น และ 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เงินโบนัสจะคืนเข้ามาในรูปแบบดอลฟิน โบนัส และสามารถใช้ได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์โปรโมชั่นสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาก่อนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสเงินคืนภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป หลังจากที่ลูกค้าใช้จ่ายตามครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • สามารถศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้ดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัย ปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า หรือบริการ กรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง ที่ 02-030-4599

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก หรือแจ้งคืนสินค้าที่ซื้อผ่านแอป JD CENTRAL บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษ และเงินดอลฟิน โบนัส ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.