สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 300 บาท และคะแนน The1 พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL และชำระผ่าน Dolfin Wallet

Slider
Slider

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 300 บาท และคะแนน The1 พิเศษ

เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL

และชำระผ่าน Dolfin Wallet

ระหว่างวันที่ 15 - 31 พ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

ต่อที่ 1 : รับโบนัสเงินคืน พร้อมรับเพิ่มคะแนน The1 เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL และชำระค่าสินค้าผ่าน Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • ชำระตั้งแต่ 1,000 – 1,999 บาท / เซลล์สลิป รับโบนัสเงินคืน 50 บาท และคะแนน The1 50 คะแนน

  • ชำระตั้งแต่ 2,000 – 2,999 บาท / เซลล์สลิป รับโบนัสเงินคืน 100 บาท และคะแนน The1 100 คะแนน

  • ชำระตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท / เซลล์สลิป รับโบนัสเงินคืน 150 บาท และคะแนน The1 150 คะแนน

  • ชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับโบนัสเงินคืน 250 บาท และคะแนน The1 250 คะแนน

 • จำกัดโบนัสเงินคืนสูงสุด 250 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โบนัสเงินคืน จะคืนเข้า Dolfin Wallet มาในรูปแบบ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • สูงสุด 2,000 สิทธิ์/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • Dolfin Bonus สามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น

  ทั้งนี้ Dolfin Bonus ไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 

ต่อที่ 2: รับโบนัสเงินคืนเพิ่ม 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าต่อที่ 1 ผ่าน Dolfin Wallet ด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ:

 • บัตรเครดิตยูโอบี หรือ TMRW (เลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตร) (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน)

 • บัตรเครดิต JCB (ทุกหน้าบัตร) (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน)

 • บัตรเครดิต TMB (จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน)

 • บัตรเครดิตธนชาต (จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์โปรโมชันอื่นใด สำหรับบัตรเครดิตนั้นๆ ด้วยการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet มาก่อน ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

 • โบนัสเงินคืน จะคืนเข้ามาในรูปแบบ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัย ปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า หรือบริการ กรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง ที่ 02-030-4599

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก หรือแจ้งคืนสินค้าที่ซื้อผ่านแอป JD CENTRAL บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษ และเงิน Dolfin Bonus ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น.