สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

JD CENTRAL: รับส่วนลดสูงสุด 400 บ. เมื่อจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

JD CENTRAL: รับส่วนลดสูงสุด 400 บ. เมื่อจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 24 .63

คูปองส่วนลด - กดรับคูปองส่วนลดสูงสุด  400 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่แอป  JD Central เมื่อชำระผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • คูปองส่วนลด 400 บาทใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 4,000 บาท/เซลส์สลิป, คูปองส่วนลด 200 บาทใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,500 บาท/เซลส์สลิป และคูปองส่วนลด 100 บาท ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลส์สลิป โดยลูกค้าสามารถเลือกได้เพียง 1 คูปองเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ โดยลูกค้าต้องกดรับคูปองผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทเท่านั้นและใช้จ่ายที่แอป JD CENTRAL ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัด 300 สิทธิ์/แคมเปญสำหรับคูปองส่วนลด 400 บาท, 600 สิทธิ์/แคมเปญสำหรับคูปองส่วนลด 200 บาท  และ1,000 สิทธิ์/แคมเปญสำหรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • คูปองส่วนลดจะต้องใช้ภายใน 3 วันหลังกดรับสิทธิ์ และเมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนโบนัสเงินคืนที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.