รับคูปองส่วนลด สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL

รับคูปองส่วนลด สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL
ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขต่อที่ 1

 • กดรับคูปองส่วนลด 15 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 200 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และ 1,500 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขต่อที่ 2

 • รับฟรี! คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้า JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน วอลเล็ท หรือแอป JD CENTRAL และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท จำนวน 3 ครั้ง และแต่ละครั้งมีมูลค่าขั้นต่ำ 200 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ภายในระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • คูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ JD CENTRAL ผ่านทางแอปดอลฟิน หรือแอป JD CENTRAL ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และ 700 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิลและสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.