รับคูปองส่วนลด 300 บาทและ 400 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่แอป JD Central เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 

คูปองส่วนลดสูงสุด 400 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คูปองส่วนลด

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทสามารถกดรับคูปองส่วนลด 300 บาทได้ระหว่างวันที่ 1-24 ม.ค. 64

 • และคูปองส่วนลด 400บาท ระหว่างวันที่ 25-30 ม.ค. 64

 • สำหรับคูปองส่วนลด 300 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า รวมสูงสุด 900 สิทธิ์/แคมเปญ ใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,500 บาท / เซลส์สลิป และ สำหรับคูปองส่วนลด 400 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า รวมสูงสุด 300 สิทธิ์/แคมเปญ ใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 4,500 บาท / เซลส์สลิป

 • ลูกค้าต้องกดรับคูปองผ่านแอปดอลฟินวอลเล็ทเท่านั้นและใช้จ่ายที่แอป JD CENTRAL ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดจะต้องใช้ภายใน 3 วันหลังกดรับสิทธิ์

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ดอลฟินโบนัส และคูปองส่วนลดที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือ 02-030-4599 (เวลา 00 – 18.00 น.)