ไอโฟน 13 กับโปรโมชันสุดคุ้มกว่าใครในแอป Dolfin เท่านั้น

ไอโฟน 13

เงื่อนไขและข้อกำหนด

แคมเปญสินค้า Apple ร่วมกับ Power Buy
รายละเอียดส่วนลด 200 บาท จากคูปองส่วนลดที่ Power Buy
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น
• กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)
และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Power Buy ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ ช่องทาง Power Buy Online
• คูปองแทนเงินสดนี้สามารถใช้ร่วมกับการผ่อนชำระด้วย Dolfin PayLater ได้
• กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
• จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป
• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์, 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, สูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน
• คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์
• โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

รายละเอียดโบนัสเงินคืนสูงสุด 800 บาท เมื่อชำระผ่าน Dolfin Wallet หรือ Dolfin PayLater ที่ Power Buy
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564
เงื่อนไขโปรโมชัน
• รับโบนัสเงินคืน 800 บาท ในรูปแบบดอลฟิน โบนัส เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Apple ที่ Power Buy และ Power Buy Online และ ชำระขั้นต่ำ 30,000 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด) / เซลส์สลิป ด้วยดอลฟิน วอลเล็ท
• ลูกค้าที่ผ่อนชำระด้วย Dolfin PayLater สามารถรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ
• สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564
• ดอลฟิน โบนัส จะส่งให้ลูกค้าภายใน 15 วัน หลังจากจบรายการ
• ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ภายในได้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
• ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล สแกนจ่ายด้วย QR Promptpay และสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต

รายละเอียดการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือนเมื่อซื้อสินค้าทุกชิ้นหรือที่ร่วมรายการที่ พาวเวอร์บายทุกสาขา, พาวเวอร์บาย Website และ Online โดยชำระค่าสินค้าด้วย “Dolfin PayLater”
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater เท่านั้น
2. โปรโมชันนี้สำหรับสินค้าทุกชิ้นหรือสินค้าที่ร่วมรายการที่พาวเวอร์บายทุกสาขา (ยกเว้นสาขาดังต่อไปนี้ (1) พาวเวอร์บาย สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น (2) พาวเวอร์บาย สาขา ท็อปส์พลาซ่า เมืองพล ขอนแก่น และ (3) พาวเวอร์บาย สาขา บ้านแอนด์บียอนด์ มิตรภาพ ขอนแก่น), พาวเวอร์บาย Website และ Online โดยชำระค่าสินค้าด้วย “Dolfin PayLater”
3. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าโดยมีอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) และนาน 10 เดือนสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซือสินค้าดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – ธ.ค. 2564
4. การชำระค่าสินค้าด้วย Dolfin PayLater ใช้ได้สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
5. ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันที่ผ่อนชำระงวดสุดท้ายอาจสั้นกว่า 4 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากวันที่ซื้อสินค้าและวันครบกำหนดชำระเงินงวดแรกอาจสั้นกว่าระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับโปรโมชันนี้จะสามารถผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นงวดรายเดือน จำนวนสูงสุด 4 งวด หรือ สูงสุด10 งวด (แล้วแต่กรณี)
6. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย 0% นี้เป็นการยกเว้นการคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเท่านั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขลูกค้าอาจต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บได้ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Dolfin PayLater

เงื่อนไขทั่วไป
• ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
• บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
• หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.