ลูกค้าทำรายการชำระเงิน 1 บาท หากทำรายการเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับรางวัล Ipad Gen8 หรือคูปองแทนเงินสด

ลูกค้าทำรายการชำระเงิน 1 บาท หากทำรายการเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับรางวัล Ipad Gen8 หรือคูปองแทนเงินสด

ระยะเวลาการทำกิจกรรมระหว่าง 10.00 น.  – 23.59 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท สามารถร่วมกิจกรรมทำรายการชำระเงิน 1 บาท หากทำรายการในแคมเปญเป็นลำดับที่กำหนดดังต่อไปนี้จะได้รับรางวัล Ipad Gen8 หรือคูปองแทนเงินสด (แล้วแต่กรณี)

  • รายการลำดับที่ 555, 4555, 10555, 15555, 22555 จะได้รับรางวัล Ipad Gen8 มูลค่า 10,900 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  • ทุกๆ 99 ลำดับ จะได้รับรางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท

  • ทุกๆ 490 ลำดับ จะได้รับคูปองแทนเงินสุดมูลค่า 100 บาท

 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับรางวัลใดๆ ตามที่ระบุข้างต้นลูกค้าจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของคูปองแทนเงินสดมูลค่า 1 บาท

 • ระยะเวลาการทำกิจกรรมระหว่าง 10.00 น. – 23.59 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่านั้น และจะประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทางแอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ต่อลูกค้า ในการทำรายการ

 • รางวัล Ipad Gen8 รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล รางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท รวมทั้งสิ้น 200 รางวัล และรางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล

 • หากลูกค้าได้รับรางวัลเป็น Ipad Gen8 บริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อให้มารับรางวัลภายใน 10 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับรางวัล และในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลเป็นคูปองแทนเงินสดบริษัทจะจัดส่งคูปองดังกล่าวเข้า ดอลฟิน วอลเล็ทของลูกค้าภายใน 10 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับรางวัล

 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็น Ipad Gen8 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท ใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 250 บาท/เซลส์สลิป และรางวัลคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาทใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 400 บาท/เซลส์สลิป ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้คูปองภายใน  15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ ยกเลิก หรือ เรียกคืนรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลจากการกระทำที่บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้ามีเจตนาไม่สุจริต

 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.