ไม่ได้ของ ของไม่ครบ

คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท​

เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียงปีละ
129 บาท

คุ้มครองอายุระหว่าง 15 – 99 ปี

ถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต

คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

ฟ้องร้องมีเงินจ่าย ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย

คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

โดน Bully ออนไลน์

คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท​

แผนความคุ้มครองผู้ซื้อ (วงเงินรวมสูงสุดต่อปี)

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว-10,00030,00050,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์-10,00030,00050,000
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์5,000จ่ายตามจริงสูงสุด 3,000จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน1,000 /ครั้งจ่ายตามจริงสูงสุด 3,000จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ1,000 /ครั้งจ่ายตามจริงสูงสุด 3,000จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000

แผนความคุ้มครองผู้ขาย (วงเงินรวมสูงสุดต่อปี)

แผน 5

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 6

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว100,000150,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์100,000150,000
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วันจ่ายตามจริงสูงสุด 20,000จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบจ่ายตามจริงสูงสุด 20,000จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์10,00020,000
คุ้มครองการโดน Bully
️ถูกดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาททางออนไลน์-10,000

แผนความคุ้มครองผู้ซื้อ (วงเงินรวมสูงสุดต่อปี)

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
-
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
-
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
5,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
1,000 /ครั้ง
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
1,000 /ครั้ง
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
10,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
10,000
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
จ่ายตามจริงสูงสุด 3,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จ่ายตามจริงสูงสุด 3,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
จ่ายตามจริงสูงสุด 3,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
30,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
30,000
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
จ่ายตามจริงสูงสุด 5,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
50,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
50,000
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
จ่ายตามจริงสูงสุด 10,000
ซื้อประกันผ่านแอป

แผนความคุ้มครองผู้ซื้อ (วงเงินรวมสูงสุดต่อปี)

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 5
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
100,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
100,000
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์
10,000
คุ้มครองการโดน Bully
️ถูกดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาททางออนไลน์
-
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 6
คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
150,000
คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร / บัญชีธนาคาร / กระเป๋าเงินออนไลน์
150,000
คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ซื้อ
สินค้าออนไลน์
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
สินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ
จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์
คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์
20,000
คุ้มครองการโดน Bully
️ถูกดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาททางออนไลน์
10,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 – 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)​
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น​
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุดต่อคน: ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับ​
 • มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง

 

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์​
 • กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet): ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท และไม่คุ้มครองกรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (e-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (e-Wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต​
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรชำระเงิน ของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม หรือสูญหาย​
 • ไม่คุ้มครองการโจรกรรมในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสถาบันการเงิน​
 • ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัย ชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ​
 • ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล เงินในเกม แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม​
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (Games of chance)​
 • ไม่คุ้มครองสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด 
 • เช่น อาวุธ ยาเสพติด เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน 
 • ตั๋วหรือบัตรกำนัลทุกชนิด สิ่งของในเกม เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป ซีดี ดีวีดี แผ่นเสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย 
 • เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งผ่าน การประมูลในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สินค้าพรีออเดอร์ ​(pre-order)

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป