ราคาเดียวทุกช่วงอายุ ไม่ปรับเพิ่ม

เพียงวันละ 3 บาท​ ทั้งปีเพียง 999 บาท​

คุ้มครอง 11 โรคฮิตจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

สูงสุด 200,000 บาท ต่อครั้ง

คุ้มครองทั้ง IPD และ OPD ครบ

ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

คุ้มครองสุขภาพจากโรคฮิตและอุบัติเหตุ

ครบ คุ้ม ครอบคลุมทุกความต้องการ

คุ้มครอง IPD อย่างเดียว

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*100,000200,000200,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.1,0001,0001,000
ชดเชยรายได้ต่อการเข้าพักรักษาตัว สูงสุด 15 วัน
เงินชดเชยรายได้--500
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง10,00010,00030,000
* โรคกลุ่ม Mobile Syndrome ได้แก่ อาการนิ้วล็อค โรคเอ็นข้อมืออักเสบ  อาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อมือ กระดูกสันหลังเสื่อม โรควุ้นสายตาเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม ภาวะกระดูกคอเสื่อม กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท การอักเสบของกล้ามเนื้อคอ ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง​

คุ้มครอง IPD & OPD

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*100,000200,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.1,0001,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*1,0002,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.500500
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง30,00030,000
* โรคกลุ่ม Mobile Syndrome ได้แก่ อาการนิ้วล็อค โรคเอ็นข้อมืออักเสบ อาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อมือ กระดูกสันหลังเสื่อม โรควุ้นสายตาเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม ภาวะกระดูกคอเสื่อม กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท การอักเสบของกล้ามเนื้อคอ ไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง​

คุ้มครอง IPD อย่างเดียว

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
100,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
1,000
ชดเชยรายได้ต่อการเข้าพักรักษาตัว สูงสุด 15 วัน
เงินชดเชยรายได้
-
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
10,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
200,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
1,000
ชดเชยรายได้ต่อการเข้าพักรักษาตัว สูงสุด 15 วัน
เงินชดเชยรายได้
-
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
10,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
200,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
1,000
ชดเชยรายได้ต่อการเข้าพักรักษาตัว สูงสุด 15 วัน
เงินชดเชยรายได้
500
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
30,000
ซื้อประกันผ่านแอป

คุ้มครอง IPD อย่างเดียว

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
100,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
1,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
1,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
500
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
30,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 5
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (IPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
200,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
1,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
โรคกลุ่ม Mobile Syndrome*
2,000
โรคอื่นๆ หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม.
500
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
30,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 65 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)​
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง พิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้อง กรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย ของบริษัท)​
 • สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น​
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น​
 • ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/วัตถุระเบิด/วัตถุไวไฟ คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน 
 • เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก​
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก​
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน 
 • (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก​

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป