สมัครง่าย คุ้มครองทันที

รับเงินก้อนเมื่อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

ในเวลาทำงาน สูงสุด 5,000,000 บาท

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 125,000250,000500,0002,500,0005,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย125,000250,000500,0002,500,0005,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000250,000500,0002,500,0005,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 25,00050,000100,000500,0001,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย25,00050,000100,000500,0001,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,00050,000100,000500,0001,000,000

แผนประกันและความคุ้มครองเพิ่มเติม

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ 5,00010,00015,00020,00030,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์5,00010,00015,00020,00030,000

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
125,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
125,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
125,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
25,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
25,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
25,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
250,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
250,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
50,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
50,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
100,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
2,500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
2,500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2,500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 5
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
5,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
5,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงนอกเวลาทำงาน เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
1,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
1,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1,000,000
ซื้อประกันผ่านแอป

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
5,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
5,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน2
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
10,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
10,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน3
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
15,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
15,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน4
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
20,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
20,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน5
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงินชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ
30,000
รับเงินก้อนระหว่างรักษาตัว กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์
30,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 18 – 65 ปี
 2. รับประกันครอบคลุมชั้นอาชีพ 1 – 3 เท่านั้น ชั้นอาชีพ 4 ไม่รับประกัน โดยคำนิยามของประเภทชั้นอาชีพ มีดังนี้
  • ประเภทอาชีพชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
  • ประเภทอาชีพชั้น 2 หมายถึง  เจ้าของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการหรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม โรงงาน
  • ประเภทอาชีพชั้น 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในด้านการช่าง หรือกระบวนการผลิต
  • ประเภทอาชีพชั้น 4 หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 เช่น พนักงานขับรถจักรยานยนต์หรือขับรถส่งของ ชาวประมง พนักงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานก่อสร้าง เป็นต้น
 3. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เป็นต้น
 5. บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันภัย

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป