สมัครง่าย คุ้มครองทันที

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในวันหยุด* สูงสุด 120,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ

รับเงินก้อนเมื่อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย ฟรี!

ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 25,000 50,000100,000500,0001,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 25,000 50,000100,000500,0001,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,000 50,000100,000500,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด* 20,00040,00060,00080,000120,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา 5,00010,00015,00020,00030,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา
พยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.​

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
125,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
125,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
125,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
25,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
25,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
25,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
20,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
5,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
250,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
250,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
50,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
50,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
40,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
10,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
100,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
60,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
15,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
2,500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
2,500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2,500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
80,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
20,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 5
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
5,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
5,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
1,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
1,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
120,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
30,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 18 – 65 ปี
  2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เป็นต้น
  4. บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันภัย

 

*วันหยุด หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป