สมัครง่าย คุ้มครองทันที

ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

รับเงินก้อนเมื่อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

ในวันหยุด* สูงสุด 5,000,000 บาท

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000 250,000500,0002,500,0005,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 25,00050,000100,000500,0001,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 25,00050,000100,000500,0001,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,00050,000100,000500,0001,000,000
ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.​

แผนประกันและความคุ้มครองเพิ่มเติม

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน4

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน5

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด* 20,000 40,00060,00080,000120,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา 5,00010,00015,00020,00030,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
125,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
125,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
125,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
25,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
25,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
25,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
250,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
250,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
50,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
50,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
100,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
2,500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
2,500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2,500,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
500,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
500,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 5
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันหยุด* เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
5,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
5,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงในวันธรรมดา เนื่องจาก
อุบัติเหตุทั่วไป
1,000,000
ถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย
1,000,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1,000,000
ซื้อประกันผ่านแอป

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
20,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
5,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน2
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
40,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
10,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน3
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
60,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
15,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน4
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
80,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
20,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน5
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (ชดเชยสูงสุดต่ออุบัติเหตุ)
กรณีเกิดเหตุในวันหยุด*
120,000
กรณีเกิดเหตุในวันธรรมดา
30,000
พิเศษ! มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลในเครือ
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 18 – 65 ปี
  2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เป็นต้น
  4. บริษัทประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันภัย

*วันหยุด หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป