การประกันภัยรถภาคบังคับการประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ “ประกันภัย พ.ร.บ.“ เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยกำหนดให้รถยนต์ รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. นี้

ซื้อประกัน พ.ร.บ. ไม่ต้องรอ ต่อได้เลย! คุณสามารถซื้อผ่านเราได้ทุกที่ ทุกเวลา

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป