คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บสูงสุดครั้งละ 10 ล้านบาท

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง​

จ่ายเบี้ยมาก หรือเบี้ยน้อยก็เลือกได้

กับวงเงินความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ไม่เคลม รับส่วนลดประวัติดีสูงสุด 15%

ทั้งแผนประกันภัยหลักและแผนซื้อเพิ่มเติม

ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อเองหรือซื้อให้พ่อแม่

รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากร​

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน1,000,0003,000,0005,000,00010,000,000
ค่าห้องต่อวัน7,00010,00012,00015,000
ค่าห้อง ICUจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไปจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์ผ่าตัดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรคจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉินจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000100,000100,000100,000

แผนประกันและความคุ้มครองเพิ่มเติม

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 4

Hot! แผนประกันสุดฟิน
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก1,0001,5002,000-
ชดเชยรายได้ จากการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย1,0001,5002,000-
โรคร้ายแรง50,000100,000250,000500,000
ชดเชยรายได้ จากโรคร้ายแรง1,0001,5002,000-

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน
1,000,000
ค่าห้องต่อวัน
7,000
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไป
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์ผ่าตัด
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรค
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน
3,000,000
ค่าห้องต่อวัน
10,000
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไป
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์ผ่าตัด
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรค
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน
5,000,000
ค่าห้องต่อวัน
12,000
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไป
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์ผ่าตัด
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรค
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
ค่ารักษาพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน
10,000,000
ค่าห้องต่อวัน
15,000
ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไป
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์ผ่าตัด
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรค
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
1,000
ชดเชยรายได้ จากการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
1,000
โรคร้ายแรง
50,000
ชดเชยรายได้ จากโรคร้ายแรง
1,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
1,500
ชดเชยรายได้ จากการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
1,500
โรคร้ายแรง
100,000
ชดเชยรายได้ จากโรคร้ายแรง
1,500
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
2,000
ชดเชยรายได้ จากการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
2,000
โรคร้ายแรง
250,000
ชดเชยรายได้ จากโรคร้ายแรง
2,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 4
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
-
ชดเชยรายได้ จากการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย
-
โรคร้ายแรง
500,000
ชดเชยรายได้ จากโรคร้ายแรง
-
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 6 – 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) เฉพาะสัญชาติไทย และซื้อประกันแผนนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น​
 • ต้องไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก  คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่   พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ  นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจ้างทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง​
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ​
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)​
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก​
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก​
 • ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วย โรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง โรคร้ายแรงเท่านั้น

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก​
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก​
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,​ การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่าง รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรงที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่ข้อตกลงคุ้มครองมีผลบังคับเป็นครั้งแรก​

 

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป