ตรวจเจอโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ จ่ายเลย!

รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา

รับเงินก้อนเพิ่ม 2 เท่า เมื่อตรวจพบมะเร็งยอดฮิต

โรคมะเร็งปากมดลูก เต้านม ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก

เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท

คำนวณจากความคุ้มครองแผน 1 ช่วงอายุ 14 วัน – 5 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากร​

แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน 1

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 2

Hot! แผนประกันสุดฟิน

แผน 3

Hot! แผนประกันสุดฟิน
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และมะเร็ง ผิวหนัง “เมลาโนมา”250,000500,0001,000,000
โรคมะเร็งปากมดลูก เต้านม ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก (รับเพิ่มจากข้อ 1 )250,000500,0001,000,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลาโนมา”​50,000100,000200,000

แผนประกันและความคุ้มครอง

Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 1
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และมะเร็ง ผิวหนัง “เมลาโนมา”
250,000
โรคมะเร็งปากมดลูก เต้านม ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก (รับเพิ่มจากข้อ 1 )
250,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลาโนมา”​
50,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 2
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และมะเร็ง ผิวหนัง “เมลาโนมา”
500,000
โรคมะเร็งปากมดลูก เต้านม ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก (รับเพิ่มจากข้อ 1 )
500,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลาโนมา”​
100,000
ซื้อประกันผ่านแอป
Hot! แผนประกันสุดฟิน แผน 3
โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และมะเร็ง ผิวหนัง “เมลาโนมา”
1,000,000
โรคมะเร็งปากมดลูก เต้านม ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก (รับเพิ่มจากข้อ 1 )
1,000,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลาโนมา”​
200,000
ซื้อประกันผ่านแอป

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทฯ โดยมีผลประโยชน์จากความคุ้มครองหลักที่ได้รับจากทุกกรมธรรม์
 • รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นโรค หรือเคยรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ไม่ว่าจะเป็นพาหะ หรือเคยเป็น) โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีญาติ (บิดา มารดา หรือพี่น้อง) เป็นหรือเคยเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งจอตา มะเร็งลำไส้ รวมถึงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศหญิง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้ว แต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันเริ่มทำประกันภัยนี้

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์
 • กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลา ที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัย
 • โรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

 • พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่​
 • พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย​
 • พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์​
 • พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม​
 • พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์​
 • พนักงาน/คนงานในเหมืองนิกเกิล​
 • ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)​

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย

ช่องทางการซื้อประกันภัย

ซื้อผ่าน Dolfin Application

ค้นหาประกันและซื้อด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันผ่านแอป ซื้อประกันผ่านแอป