วิธีการเปลี่ยนยอดชำระเต็มจำนวนเป็นยอดแบ่งชำระ

เปลี่ยนยอดเต็มจำนวนเป็นยอดแบ่งชำระสบายๆ ด้วย Dolfin Money แบ่งจ่าย สบายใจ

1. เข้าหน้าหลัก Dolfin Moneyไปที่ “แบ่งจ่าย สบายใจ” เลือก แบ่งชำระ

2. กดเลือกรายการที่ต้องการแบ่งชำระ

3. กดเลือกจำนวนงวดที่ต้องการแบ่งชำระ

4. ยืนยันการทำรายการ

5. ใส่รหัส Pin

6. ทำรายการสำเร้จ