แฟลชดีลบาทเดียว เปิดกล่องรับสิทธิ์คว้า Huawei Freebuds Pro

ชำระเงิน 1 บาทรับสิทธิ์เปิดกล่องของขวัญ 1 กล่อง

หากเปิดเจอคูปอง HUAWEI freebuds pro

ลูกค้าจะได้รับ HUAWEI freebuds pro มูลค่า 5,499 บาท

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท สามารถร่วมกิจกรรมชำระเงิน 1 บาทเพื่อรับสิทธิ์เปิดกล่องของขวัญ 1 กล่อง หากเปิดเจอคูปอง HUAWEI freebuds pro ลูกค้ารับ HUAWEI freebuds pro มูลค่า 5,499 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • ในกรณีที่ลูกค้าเปิดกล่องของขวัญไม่เจอคูปอง HUAWEI freebuds pro ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของดอลฟิน โบนัสมูลค่า 1 บาท

 • ระยะเวลาการทำกิจกรรมระหว่าง00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

 • จำกัด 5 สิทธิ์/ ต่อลูกค้า ในการชำระเงินเพื่อเปิดกล่องของขวัญ

 • รวมรางวัล HUAWEI freebuds pro ทั้งสิ้น 20 รางวัล

 • หากลูกค้าเปิดเจอคูปอง HUAWEI freebuds pro บริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้ามารับของรางวัล ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของ HUAWEI freebuds pro ให้แก่ลูกค้า

 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ ยกเลิก หรือ เรียกคืนรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลจากการกระทำที่บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้ามีเจตนาไม่สุจริต

 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ