วิธีการสมัครสินเชื่อดอลฟิน มันนี่ – Dolfin Money | KBank

Dolfin Money | KBank

วงเงินพร้อมใช้ เบาใจทุกสถานการณ์

ดูวิธีการสมัคร Dolfin Money | KBank ง่ายๆ ที่นี่

รายละเอียดการสมัคร Dolfin Money | KBank

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่อายุระหว่าง 21 – 70 ปี

 • สัญชาติไทย

 • ติดตั้งแอป K PLUS พร้อมบัญชีเข้าใช้งาน

 • ไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash ของธนาคารกสิกรไทย

 • มีบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท)

เอกสารประกอบการสมัครดอลฟิน มันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

 • พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน

 • พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น

  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

   หมายเหตุ: กรณีเงินเดือนอย่างเดียว < 7,500 บาท (ต้องรวมรายได้อื่นๆ ถึงจะเกิน 7,500 บาท) ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

   หมายเหตุ: กรณีมีรายได้เพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ

  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

 • เจ้าของกิจการ เช่น ค้าขายส่วนตัว หรือ ขายของออนไลน์ เป็นต้น

  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

 •  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น Freelance เป็นต้น

  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ  50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

*รองรับเอกสารในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่อใช้ในการอัพโหลดผ่านแอป K PLUS

วิธีการเปิดบัญชีแอป Dolfin

ยังไม่มีแอป Dolfin คลิกที่นี่

ดอลฟินมันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

วิธีการการสมัครสินเชื่อ Dolfin Money | KBank

ดอลฟินมันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

 • เข้าแอปพลิเคชัน K PLUS

 • ไปที่ข้อความแจ้งให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมของ Dolfin Money by KBank

 • เลือก “ดำเนินการต่อ”

 • เลือกอัพโหลดเอกสารตามที่หน้าจอระบุ

หมายเหตุ

 • ประเภทเอกสารที่อัปโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เท่านั้น

 • ไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือไฟล์ที่ต้องกรอกรหัสผ่าน ไม่สามารถอัปโหลดได้

Tips:

 • ถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือให้ครบก่อน แล้วค่อยอัปโหลด

 • อัปโหลดเอกสารเกิน 50 รูป ให้อัปโหลด 50 หน้าแรกก่อน หลังจากนั้นจะได้รับ feed ให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ

 • หากใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังของ ธ.กสิกรไทยสามารถอัปโหลดเฉพาะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกแทนได้เลย

 • ระหว่างที่อัปโหลดเอกสาร ควรทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทำรายการอื่น