Hot Deals ซื้อคูปองเริ่มต้น แค่ 1 บาท

Hot Deal ดีลร้อนแรงแซงทุกโปร 🔥

ซื้อคูปองในแอปดอลฟิน

💥เริ่มต้นแค่ 1 บาท💥 

ระยะเวลาแคมเปญ:
1 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

 

Hot Deal ดีลร้อนแรงแซงทุกโปร 🔥

ซื้อคูปองในแอปดอลฟิน

💥เริ่มต้นแค่ 1 บาท 💥

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

 

สแกนเพื่อซื้อคูปองใน Dolfin Wallet

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Top Online: ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 100 บาท เมื่อช็อปอาหารสดครบ 600 บาท ในราคา 1 บาท

 • ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 100 บาท เมื่อช็อปอาหารสดครบ 600 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/เดือน

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ยอดซื้อ 600 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • คูปองมีอายุ 15 วันหลังรับสิทธิ์หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

Tops Online: ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 80 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท ในราคา 1 บาท

 • ซื้อคูปองส่วนลด 80 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/เดือน

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ยอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • คูปองมีอายุ 15 วันหลังรับสิทธิ์หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

Supersports: ซื้อคูปองส่วนลด 500 บาท ในราคา 1 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 4,000 บาทต่อเซลล์สลิป ที่ร้าน Supersports

 • ซื้อคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 4,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา และร้าน Supersports Active สาขา เมกาบางนา ภายในระยะเวลาแคมเปญ (ยกเว้น ร้าน Supersports Factory Store, ร้าน Supersports Factory Outlet และการสั่งซื้อทาง Online ทุกช่องทาง)

 • คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาไม่เกิน 20% ที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายก่อนใช้คูปองนี้

 • คูปองส่วนลด 500 บาทนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆของ Supersports ได้อีก

 • จำกัดการแลกซื้อคูปองนี้ 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Supersports: ซื้อคูปองส่วนลด 1,000 บาท ในราคา 1 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิปที่ร้าน Supersports

 • ซื้อคูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา และร้าน Supersports Active สาขา เมกาบางนา ภายในระยะเวลาแคมเปญ (ยกเว้น ร้าน Supersports Factory Store, ร้าน Supersports Factory Outlet และการสั่งซื้อทาง Online ทุกช่องทาง)

 • คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาไม่เกิน 20% ที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายก่อนใช้คูปองนี้

 • คูปองส่วนลด 1,000 บาทนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆของ Supersports ได้อีก

 • จำกัดการแลกซื้อคูปองนี้ 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

McDonald’s: ซื้อคูปองในราคา 46 บาท จากปกติ 92 บาท สำหรับแมคนักเก็ต 6 ชิ้น

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 46 บาท จากปกติ 92 บาท สำหรับแลกรับแมคนักเก็ต 6 ชิ้น ที่ร้านแมคโดนัลด์

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ราคาปกติอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

 • สาขาที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ เดอะมอลล์ โคราช 2 , อิมแพคเมืองทองธานี,เอ็มควอเทียร์ , พีพีไอส์แลนด์, สาขาในสนามบินทุกสาขา, บริการสั่งอาหารถึงบ้าน,บริการไดรฟ์ทรู และ บริการสั่งอาหารออนไลน์

 • e-Voucher หมดเขตการใช้ภายใน 7 วันหลังจากซื้อคูปอง และหมดอายุพร้อมกันวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์ 1,500 สิทธิ์

 • ขาย e-Voucher วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้ e-Voucher ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่าง

Arigato ในร้าน Mister Donut: ซื้อคูปองราคา 59 บาท จากปกติ 88 บาท สำหรับชาไทย เย็น 1 แก้ว 16 ออนซ์ และช็อกโก้ ชาไทย เย็น 1 แก้ว 16 ออนซ์

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 59 บาท จากปกติ 88 บาท สำหรับแลกรับชาไทย เย็น 1 แก้ว 16 ออนซ์ และช็อกโก้ ชาไทย เย็น 1 แก้ว 16 ออนซ์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Arigato ในร้าน Mister Donut ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Mister Donut: ซื้อคูปองราคา 99 บาท จากปกติ 174 บาท สำหรับโดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 29 บาท)

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 99 บาท จากปกติ 174 บาท สำหรับแลกรับโดนัท 6 ชิ้น (ชิ้นละ 29 บาท) ที่ร้าน Mister Donut

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

Auntie Anne’s:  ซื้อคูปองราคา 70 บาท จากปกติ 115 บาท สำหรับชุด Auntie Annes Lemonade mixer 22 oz. และ Almond Pretzel

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 70 บาท จากปกติ 115 บาท สำหรับแลกรับชุด Auntie Annes Lemonade mixer 22 และ Almond Pretzel ที่ร้าน Auntie Anne’s

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Auntie Anne’s ทุกสาขา ยกเว้นเมืองทอง ไบเทค เดอะมอล์ลบางกะปิ พาราไดซ์พาร์ค พรอมนาด

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Cold Stone Creamery: ซื้อคูปองราคา 79 บาท จากปกติ 99 บาท สำหรับ Coldstone Sundae (ขนาดปกติ)

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 79 บาท จากปกติ 99 บาท สำหรับแลกรับ Coldstone Sundae  (ขนาดปกติ) ที่ร้าน Cold Stone Creamery

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Cold Stone Creamery ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Pepper Lunch: ซื้อคูปองik8k 177 บาท จากปกติ 254 บาท สำหรับชุดข้าวเปปเปอร์ทรีโอ้ (หมู,แซลมอน,ไก่) และเป๊ปซี่ 16 ออนซ์

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 177 บาท จากปกติ 254 บาท สำหรับแลกรับชุดข้าวเปปเปอร์ทรีโอ้ (หมู,แซลมอน,ไก่) และเป๊ปซี่ 16 ออนซ์ ที่ร้าน Pepper Lunch

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Pepper Lunch ทุกสาขา ยกเว้น สนามบินดอนเมือง , ฟู้ดพาทีโอ้เซ็นทรัล บางนา , เดอะมอลล์ นครราชสีมา , เดอะมอลล์ บางแค , เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน , ดิเอ็มควอเทียร์,  ไฮบริดคลาวด์ Lotus’s ประชาอุทิศ, ไฮบริดคลาวด์ ปตท. บางพูน, ไฮบริดคลาวด์ Jas Green Village Kubon และ Grab Kitchen Happy Avenue ลาดพร้าว 101

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Chabuton: ซื้อคูปองราคา 174 บาท จากปกติ 249 บาท สำหรับโชยุ ราเมน (M)

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 174 บาท จากปกติ 249 บาท สำหรับแลกรับโชยุ ราเมน (M) ที่ร้าน Chabuton

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Chabuton ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Thai Terrace: ซื้อคูปองราคา 399 บาท จากปกติ 705 บาท สำหรับชุดข้าวผัดหมูกะเพรา-ไข่ฟู+ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ-ปลาฟู+ต้มข่าไก่+น้ำใบเตย+น้ำเก๊กฮวย

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 399 บาท จากปกติ 705 บาท สำหรับแลกรับชุดข้าวผัดหมูกะเพรา-ไข่ฟู+ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ-ปลาฟู+ต้มข่าไก่+น้ำใบเตย+น้ำเก๊กฮวย ที่ร้าน Thai Terrace

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Thai Terrace ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเซ็นทรัลชิดลม / เซ็นทรัลบางนา / เซ็นทรัลพระราม 2 /เซ็นทรัลลาดพร้าว /เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Yoshinoya: ซื้อคูปองราคา 159 บาทปกติ 288 บาท สำหรับชุดข้าวหน้าหมูและผัก (R) และไก่คาราอาเกะ

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 159 บาทปกติ 288 บาท สำหรับแลกรับชุดข้าวหน้าหมูและผัก (R) และไก่คาราอาเกะ ที่ร้าน Yoshinoya

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Yoshinoya ทุกสาขา ยกเว้น The Mall งามวงศ์วาน, ปตท. สายไหม, โลตัสประชาอุทิศ, เดอะแจ๊ส เออเบิร์น ศรีนครินทร์, แพลตฟอร์ม ลาดหญ้า, ติวานนท์ ตลาดขวัญ, ปตท. พัฒนาการ (ขาออก), ปตท. รัชดา รามอินทรา, เดอะวัน ลาดปลาดุก, ปตท.บางบอน, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, ไทวัสดุ ศรีสมาน,โลตัส สุทธิสาร, Food Patio พระราม2,บางจาก ราชพฤกษ์-สวนผัก, คาลเท๊กซ์ รังสิต คลอง3

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Katsuya:  ซื้อคูปองราคา 179 บาท จากปกติ 258 บาท สำหรับชุดคัตสึด้งสันใน ราดไข่+สลัดเต้าหู้ญี่ปุ่น+ชาเขียวเย็น 16 oz.

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 179 บาท ปกติ 258 บาท สำหรับแลกรับชุดคัตสึด้งสันใน ราดไข่+สลัดเต้าหู้ญี่ปุ่น+ชาเขียวเย็น 16 ที่ร้าน Katsuya

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Katsuya ทุกสาขา ยกเว้นร้านรูปแบบ Cloud Kitchen และ Hybrid Cloud Kitchen (ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, T10 ติวานนท์, ปตท.พัฒนาการ (ขาออก), ปตท.รัชดา-รามอินทรา, เดอะวันพาร์ค ลาดปลาดุก, ปตท.บางพูน, ปตท.บางบอน 3, แจส กรีน คู้บอน, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, ไทวัสดุ ศรีสมาน, โลตัส โกเฟรช สุทธิสาร, ปั้มบางจาก ราชพฤกษ์, ปั้มคาลเท็กซ์ คลอง3)

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Ootoya:  ซื้อคูปองราคา 415 บาท จากปกติ 593 บาท สำหรับชุดไก่ทอดมิโสะนาเบะ (A la carte)+ข้าวญี่ปุ่น ข้าวหน้าหมูคัตสึ  (A la carte)+ซุปมิโสะ 2 ที่

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 415 บาท ปกติ 593 บาท สำหรับแลกรับชุดไก่ทอดมิโสะนาเบะ (A la carte)+ข้าวญี่ปุ่น+ข้าวหน้าหมูคัตสึ (A la carte)+ซุปมิโสะ 2 ที่ ที่ร้าน Ootoya

 • ราคาไม่รวม service charge และ Take Away (งดเสิร์ฟมันบด/ ผักสลัด/ เครื่องเคียง)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Ootoya ทุกสาขา ยกเว้นสาขาภูเก็ต

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Tenya: ซื้อคูปองราคา 191 บาท จากปกติ 273 บาท สำหรับชุดข้าวหน้าไก่เทมปุระราดซอสเชดด้าชีส และไข่ออนเซ็น+เกี๊ยวซ่า 6 ชิ้น+ซุปมิโสะ

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 191 บาท จากปกติ 273 บาท สำหรับแลกรับชุดข้าวหน้าไก่เทมปุระราดซอสเชดด้าชีส และไข่ออนเซ็น+เกี๊ยวซ่า 6 ชิ้น+ซุปมิโสะ ที่ร้าน Tenya

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Tenya ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

AroiDee: ซื้อคูปองราคา 89 บาท จากปกติ 129 บาท สำหรับเมนูข้าวผัดกะเพราดั้งเดิมกุ้ง

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 89 บาท ปกติ 129 บาท สำหรับแลกรับเมนูข้าวผัดกะเพราดั้งเดิมกุ้ง ที่ร้าน Aroidee

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน AroiDee ทุกสาขา ยกเว้น GrabKitchen , Booth รัชดา 19

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

Brown Café: ซื้อคูปองราคา 84 บาท จากปกติ 120 บาท สำหรับบราวนี่มัทฉะชีส 1 กล่อง

 • ซื้อคูปอง (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน ในราคา 84 บาท ปกติ 120 บาท สำหรับแลกรับบราวนี่มัทฉะชีส 1 กล่อง ที่ร้าน Brown Cafe

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Brown Cafés สาขาสีลม,สาขาปิ่นเกล้า,สาขาอีสต์วิลล์,สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และนิมมานเชียงใหม่ เท่านั้น

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 • อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.