Hot Deals ดีลร้อนแรงแซงทุกโปร เริ่มต้นแค่ 1 บาท

Hot Deal ดีลร้อนแรงแซงทุกโปร 🔥

ซื้อคูปองในแอปดอลฟิน

💥เริ่มต้นแค่ 1 บาท💥 

 

Hot Deal ดีลร้อนแรงแซงทุกโปร 🔥

ซื้อคูปองในแอปดอลฟิน

💥เริ่มต้นแค่ 1 บาท 💥

 

สแกนเพื่อซื้อคูปองใน Dolfin Wallet

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Tops Online: ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 120 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • ซื้อคูปองส่วนลด 120 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ยอดซื้อ 1,500 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • คูปองมีอายุ 15 วันหลังรับสิทธิ์ แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

Tops Online: ซื้อคูปองส่วนลด Tops Online 200 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 2,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • ซื้อคูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 2,500 บาท ในราคา 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ยอดซื้อ 2,500 บาทขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • คูปองมีอายุ 15 วันหลังรับสิทธิ์ แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

Supersports: ซื้อคูปองส่วนลด Supersports มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 4,000 บาทต่อเซลล์สลิป ในราคาแค่ 1 บาท

 

 • ซื้อคูปองส่วนลด Supersports มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 4,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ในราคาแค่ 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา และร้าน Supersports Active สาขา เมกาบางนา ภายในระยะเวลาแคมเปญ (ยกเว้น ร้าน Supersports Factory Store, ร้าน Supersports Factory Outlet และการสั่งซื้อทาง Online ทุกช่องทาง)

 • คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาไม่เกิน 20% ที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายก่อนใช้คูปองนี้

 • คูปองส่วนลด 500 บาทนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆของ Supersports ได้อีก

 • จำกัดการแลกซื้อคูปองนี้ 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Supersports: ซื้อคูปองส่วนลด Supersports มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป ในราคาแค่ 1 บาท

 

 • ซื้อคูปองส่วนลด Supersports มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ในราคาแค่ 1 บาท (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ได้ที่แอปดอลฟิน

 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา และร้าน Supersports Active สาขา เมกาบางนา ภายในระยะเวลาแคมเปญ (ยกเว้น ร้าน Supersports Factory Store, ร้าน Supersports Factory Outlet และการสั่งซื้อทาง Online ทุกช่องทาง)

 • คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาไม่เกิน 20% ที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายก่อนใช้คูปองนี้

 • คูปองส่วนลด 1,000 บาทนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองส่วนลดโปรโมชั่นอื่นๆของ Supersports ได้อีก

 • จำกัดการแลกซื้อคูปองนี้ 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และแม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไม่เต็มตามมูลค่าก็ไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ซ้ำได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Arigato ในร้าน Mister Donut: ซื้อคูปองแค่ 65 บาท จากปกติ 105 บาท สำหรับอเมริกาโน่ เย็น 1 แก้ว 22 ออนซ์ + คาปูชิโน่ เย็น 1 แก้ว 22 ออนซ์

 • ซื้อคูปองแค่ 65 บาท จากปกติ 105 บาท สำหรับอเมริกาโน่ เย็น 1 แก้ว 22 ออนซ์ + คาปูชิโน่ เย็น 1 แก้ว 22 ออนซ์ (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Arigato ในร้าน Mister Donut ทุกสาขา

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Mister Donut: ซื้อคูปองแค่ 139 บาท จากปกติ 232 บาท สำหรับ โดนัท 8 ชิ้น (ชิ้นละ 29 บาท)

 • ซื้อคูปองแค่ 139 บาท จากปกติ 232 บาท สำหรับ โดนัท 8 ชิ้น (ชิ้นละ 29 บาท) (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขา

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • หลังจากลูกค้ายืนยันการใช้สิทธิ์ ดีล (E-Voucher) จะถูกบันทึกการใช้งานทันที ไม่สามารถนำดีลนั้นๆกลับมาใช้ภายหลังได้

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Auntie Anne’s: ซื้อคูปองแค่ 55 บาท จากปกติ 80 บาท สำหรับชุด Almond pretzel + Original Pretzel

 • ซื้อคูปองแค่ 55 บาท จากปกติ 80 บาท สำหรับชุด Almond pretzel + Original Pretzel (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Auntie Anne’s ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเมืองทอง, สาขาไบเทค, สาขาเดอะมอล์ลบางกะปิ, สาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาพรอมนาด)

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

Cold Stone Creamery: ซื้อคูปองแค่ 99 บาท จากปกติ 129 บาท สำหรับ Signature Creation ขนาด Like it

 • ซื้อคูปองแค่ 99 บาท จากปกติ 129 บาท สำหรับ Signature Creation ขนาด Like it (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Cold Stone ทุกสาขา

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Pepper Lunch: ซื้อคูปองแค่ 229 บาท จากปกติ 324 บาท สำหรับชุดพาสต้าเบคอนพริกแห้ง+ซุปมิโซะ+หอมทอด

 • ซื้อคูปองแค่ 229 บาท จากปกติ 324 บาท สำหรับชุดพาสต้าเบคอนพริกแห้ง+ซุปมิโซะ+หอมทอด (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Paper Lunch ทุกสาขา (ยกเว้น สนามบินดอนเมือง , ฟู้ดพาทีโอ้เซ็นทรัล บางนา , เดอะมอลล์ นครราชสีมา , เดอะมอลล์ บางแค , เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน , ดิเอ็มควอเทียร์, ไฮบริดคลาวด์ Lotus’s ประชาอุทิศ, ไฮบริดคลาวด์ ปตท. บางพูน, ไฮบริดคลาวด์ Jas Green Village Kubon และ Grab Kitchen Happy Avenue ลาดพร้าว 101)

 • คูปองใช้ได้สำหรับเมนูราคาปกติ และ เมนู New Product ที่เป็น A La Carte เท่านั้น

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Chabuton: ลด30% ซื้อคูปองแค่ 245 บาท จากปกติ 350 บาท สำหรับชุดราเมนต้มยำกุ้ง (M) + เกี๊ยวซ่า 4 ชิ้น 

 • ซื้อคูปองแค่ 245 บาท จากปกติ 350 บาท สำหรับชุดราเมนต้มยำกุ้ง (M) + เกี๊ยวซ่า 4 ชิ้น (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Chabuton ทุกสาขา

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น (ยกเว้นเมนูเกี๊ยวซ่าแช่แข็ง สำหรับซื้อกลับบ้านเท่านั้น)

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Thai Terrace: ซื้อคูปองแค่ 299 บาท จากปกติ 540 บาท สำหรับผัดหมี่ฮ่องกง + เส้นจันท์ผัดไทยกุ้งสด + น้ำเก๊กฮวย 2 แก้ว

 • ซื้อคูปองแค่ 299 บาท จากปกติ 540 บาท สำหรับผัดหมี่ฮ่องกง + เส้นจันท์ผัดไทยกุ้งสด + น้ำเก๊กฮวย 2 แก้ว (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Thai Terrace ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาเซ็นทรัลชิดลม / เซ็นทรัลบางนา / เซ็นทรัลพระราม 2 /เซ็นทรัลลาดพร้าว /เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์)

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Yoshinoya: ซื้อคูปองแค่ 169 บาท จากปกติ 248 บาท สำหรับชุดข้าวหน้าแกงกะหรี่รสเผ็ดและไข่ออนเซน + ไก่คาราอาเกะ

 • ซื้อคูปองแค่ 169 บาท จากปกติ 248 บาท สำหรับชุดข้าวหน้าแกงกะหรี่รสเผ็ดและไข่ออนเซน + ไก่คาราอาเกะ (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Yoshinoya ทุกสาขา (ยกเว้น The Mall งามวงศ์วาน, ปตท. สายไหม, โลตัสประชาอุทิศ, เดอะแจ๊ส เออเบิร์น ศรีนครินทร์, แพลตฟอร์ม ลาดหญ้า, ติวานนท์ ตลาดขวัญ, ปตท. พัฒนาการ (ขาออก), ปตท. รัชดา รามอินทรา, เดอะวัน ลาดปลาดุก, ปตท.บางบอน, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, ไทวัสดุ ศรีสมาน,โลตัส สุทธิสาร, Food Patio พระราม2,บางจาก ราชพฤกษ์-สวนผัก, คาลเท๊กซ์ รังสิต คลอง3)

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Katsuya: ซื้อคูปองแค่ 179 บาท จากปกติ 268 บาท สำหรับชุดคัตสึด้งปลากะพง ราดไข่ + ไก่คาราเกะ

 • ซื้อคูปองแค่ 179 บาท จากปกติ 268 บาท สำหรับชุดคัตสึด้งปลากะพง ราดไข่ + ไก่คาราเกะ (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Katsuya ทุกสาขา ยกเว้นร้านรูปแบบ Cloud Kitchen และ Hybrid Cloud Kitchen (ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, T10 ติวานนท์, ปตท.พัฒนาการ (ขาออก), ปตท.รัชดา-รามอินทรา, เดอะวันพาร์ค ลาดปลาดุก, ปตท.บางพูน, ปตท.บางบอน 3, แจส กรีน คู้บอน, วิคตอเรีย การ์เด้นส์, ไทวัสดุ ศรีสมาน, โลตัส โกเฟรช สุทธิสาร, ปั้มบางจาก ราชพฤกษ์, ปั้มคาลเท็กซ์ คลอง3)

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Ootoya: ซื้อคูปองแค่ 412 บาท จากปกติ 588 บาท สำหรับชุดคัตสึโทจินาเบะ (A la carte) + แก้มหมูย่างถ่านกับมิโสะรสเผ็ด (A la carte) + ข้าวญี่ปุ่น 2 ที่

 • ซื้อคูปองแค่ 412 บาท จากปกติ 588 บาท สำหรับชุดคัตสึโทจินาเบะ (A la carte) + แก้มหมูย่างถ่านกับมิโสะรสเผ็ด (A la carte) + ข้าวญี่ปุ่น 2 ที่ (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Ootoya ทุกสาขา ยกเว้น สาขา ภูเก็ต, Siam paragon, The Mall Thapra, The Mall Bangkhae, The Mall Ngamwongwan2 และ The Mall Korat

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • สำหรับรับประทานที่ร้าน (ไม่รวม service charge) และ Take Away (งดเสิร์ฟมันบด/ ผักสลัด/ เครื่องเคียง) ภาพเมนูจัดแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Tenya: ซื้อคูปองแค่ 184 บาท จากปกติ 263 บาท สำหรับชุดข้าวหน้ากุ้งเทมปุระโทจิ เทนด้ง + ซุปมิโสะ + สลัดเต้าหู้เทมปุระ

 • ซื้อคูปองแค่ 184 บาท จากปกติ 263 บาท สำหรับชุดข้าวหน้ากุ้งเทมปุระโทจิ เทนด้ง + ซุปมิโสะ + สลัดเต้าหู้เทมปุระ (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

  • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน Tenya ทุกสาขา

  • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

  • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

  • คูปองใช้สำหรับทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

  • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

AroiDee: ซื้อคูปองแค่ 175 บาท จากปกติ 268 บาท สำหรับชุดข้าวสามชั้นทอดคั่วพริกเกลือ + ข้าวกะหล่ำปลีน้ำปลาสามชั้นทอด + ชามะนาวเย็น

 • ซื้อคูปองแค่ 175 บาท จากปกติ 268 บาท สำหรับชุดข้าวสามชั้นทอดคั่วพริกเกลือ + ข้าวกะหล่ำปลีน้ำปลาสามชั้นทอด + ชามะนาวเย็น (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน AroiDee ทุกสาขา (ยกเว้น GrabKitchen, Booth รัชดา 19, สีลม32, ปตท.บางกรวยไทรน้อย, HOM นานาสแควร์,Central พระราม 2)

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • สำหรับรับประทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

 • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Brown Café: ซื้อคูปองแค่ 170 บาท จากปกติ 245 บาท สำหรับโกโก้ลาเต้ 2 แก้ว + ชานมบราวน์ 1 แก้ว

 • ซื้อคูปองแค่ 170 บาท จากปกติ 245 บาท สำหรับโกโก้ลาเต้ 2 แก้ว + ชานมบราวน์ 1 แก้ว (“e-Voucher” หรือ “คูปอง”) ที่แอปดอลฟิน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Voucher ที่ซื้อมาแสกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้าน บราวน์ คาเฟ่ สาขาสีลม,สาขาปิ่นเกล้า,สาขาอีสต์วิลล์,สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และนิมมานเชียงใหม่

 • กรุณาแจ้งความต้องการใช้ดีลออนไลน์ (E-Voucher) กับพนักงานก่อนสั่งอาหาร/บริการ และตอนชำระเงินจะต้องให้พนักงานที่ร้านเป็นผู้กดใช้สิทธิ์ (Redeem)ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า หรือกดใช้สิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องกดใช้สิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้วยการแคปหน้าจอ e-Voucher

 • สำหรับรับประทานที่ร้าน หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถกดใช้สิทธิ์คูปองดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านหรือบัตรสมาชิกได้

  • ซื้อคูปองได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

  • คูปองมีอายุถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 • อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.