ฟรีดอลฟินโบนัสติดกระเป๋า 39 บาท เพียงดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอป Dolfin

ดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนแอป Dolfin วันนี้
รับเงินเงินโบนัสติดกระเป๋าทันที 39 บาท

สำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ดอลฟินโบนัสคือ โบนัสที่ได้จากการยืนยันตัวตนสำเร็จ
และยังสามารถรับโบนัสได้เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้เงินโบนัสคืน โดย 1 โบนัส มีค่าเท่ากับ 1 บาท
และใช้จ่ายแทนเงินสด หรือเป็นส่วนลดได้กับทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin

วิธีการใช้ Dolfin Bonus

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ลูกค้าใหม่ สมัครปั๊บรับเงินดอลฟินโบนัสทันที 39 บาท

ลูกค้าใหม่รับเงินดอลฟินโบนัสทันที 39 บาท สำหรับลูกค้า ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563
– จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน สูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
– เงินดอลฟินโบนัส 39 บาทสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้
– เงินดอลฟินโบนัส 39บาทมีอายุ 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับดอลฟินโบนัส
– เงินดอลฟินโบนัส 39 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น
– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่น ๆ ได้
– ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น