สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุด 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านแอป GET

Slider
Slider

รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 50% สูงสุด 50 บาท

เมื่อใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอป GET

เฉพาะลูกค้าที่โหลดและสมัครแอป GET ระหว่างวันที่ 6 เม.ย - 5 พ.ค. 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– โปรดกรอกโค้ดส่วนลดที่กดรับจากแอป Dolfin Wallet ก่อนเรียกใช้บริการ GET FOOD ภายในวันที่ 5 พ.ค. 63 เท่านั้น รายละเอียดวิธีรับโค้ดส่วนลดนี้สามารถดูได้ที่แอป Dolfin Wallet

– จำกัดโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. – 5 พ.ค. 2563

– โค้ดส่วนลดค่าอาหาร 50% สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 50 บาท ต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน GET 1 ครั้ง และสามารถใช้ได้ 3 ครั้งต่อบัญชีผู้ใช้ โดยกรอกโค้ดส่วนลดค่าอาหารเพียงครั้งเดียว และสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารสำหรับการใช้บริการสั่งอาหารผ่าน GET ได้ภายในไม่เกิน 7 วันหลังวันกรอกโค้ดส่วนลดแล้ว

– เงื่อนไขและวิธีการใช้โค้ดส่วนลดของ GET เป็นไปตามที่แอป GET กำหนด

– ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ GET โดยตรง

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ care@getthailand.com | Facebook: GET Thailand Official | GET call center: 02 026 3533