รับฟรี! เฟรนฟรายส์ (ไซส์ S) เมื่อซื้อเฟรนฟรายส์ (ไซส์ L) ที่ร้าน Funky Fries

รับฟรี! เฟรนฟรายส์ (ไซส์ S) เมื่อซื้อเฟรนฟรายส์ (ไซส์ L) ที่ร้าน Funky Fries

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

ระยะเวลาแคมเปญ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

· คูปองแลกรับฟรี เฟรนฟรายส์ ไซส์ S (มูลค่า 109 บาท) เมื่อซื้อเฟร้นฟรายส์ ไซส์ L ที่ร้าน Funky Fries ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

· สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

· จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

· คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24:00 น.

· เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

· สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้)

· เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

· บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

· บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

· หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

· ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.