Funky Fries ฟรายส์ราดชีส (ไซส์ S) แค่ 55 บาท จากปกติ 63 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อฟรายส์ราดชีส (ไซส์ S) 55 บาท จากปกติ 63 บาท
เมื่อซื้อเฟรนฟรายส์ (ไซส์ L) ที่ร้าน Funky Fries
จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
ระยะเวลาแคมเปญ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2564

รับสิทธิ์แลกซื้อฟรายส์ราดชีส (ไซส์ S) 55 บาท จากปกติ 63 บาท
เมื่อซื้อเฟรนฟรายส์ (ไซส์ L) ที่ร้าน Funky Fries
จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

ระยะเวลาแคมเปญ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับสิทธิ์แลกซื้อฟรายส์ราดชีส (ไซส์ S) 55 บาท จากปกติ 63 บาท เมื่อซื้อเฟรนฟรายส์ (ไซส์ L) ที่ร้าน Funky Friesและชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • ระยะเวลาแคมเปญ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ สูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.