รับส่วนลด 30 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

รับส่วนลดคูปองเงินสด 30 บาท
เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อใช้จ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

แคมเปญวันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • กดรับคูปองแทนเงินสดรวม 30 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ต่อ 1 เซลล์สลิป (โดยไม่มีขั้นต่ำ) ภายในระยะเวลาแคมเปญที่กำหนด

 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ต่ำกว่า 30 บาท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนเป็นเงินหรือมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

 • กดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (ระหว่างเวลา 9.00 น. – 24:00 น.) ยกเว้น ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 1. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

 2. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ ตลาดเฉยพ่วง (sun tower) สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 กันยายน 2563

 3. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563,

 4. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ อุดมสุขวอล์ค สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 กันยายน 2563

 5. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ ตลาดสัมมากร สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563

 6. ลูกค้าที่ร่วมรายการ ณ ตลาดเมืองไทยภัทร และ/หรือ ตลาดรัชดาซอย4 สามารถกดรับคูปองได้ตั้งแต่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ร่วมแคมเปญนี้ และตั้งอยู่ที่ (1) ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ (2) ตลาดเฉยพ่วง (sun tower) (3) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (4) ตลาดรัชดาซอย4 (5) อุดมสุขวอล์ค (6) อุดมสุขวอล์ค หรือ (7) ตลาดเมืองไทยภัทร

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายในวัน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนดอลฟินโบนัสในมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการดังกล่าว

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ