สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฟินสนั่นโรง รับฟรีตั๋วหนังฟรีเมื่อชวนเพื่อนมาสมัครแอป Dolfin Wallet

Slider
Slider

ฟินสนั่นโรง 

รับฟรีตั๋วหนังฟรี

เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครแอป Dolfin Wallet

คนชวนรับตั๋วหนัง 1 ใบเมื่อชวนเพื่อนสมัครสำเร็จทุกๆ 3 คน

รับตั๋วหนังสูงสุด 3 ใบเมื่อชวนเพื่อนสมัครสำเร็จครบ 9 คน

คนถูกชวนรับดอลฟินโบนัส 50 บาท พร้อมคูปองส่วนลดกว่า 1,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 63 - 26 มี.ค. 63

พร้อมชวนเพื่อนแล้ว คลิกที่นี่เลย

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– รับคูปองตั๋วหนังเมเจอร์มูลค่า 260 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัครใช้งานและยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอป Dolfin ทุกๆ  3 คน  จำกัดจำนวนรวม 3,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– จำกัด 1 ท่าน/3 สิทธิ์ หรือชวนเพื่อนสูงสุดไม่เกิน 9 คน โดยคูปองมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 780 บาท/ท่าน

– คนที่ถูกชวนจะได้รับเงิน 50 บาท พร้อมคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า 1,000 บาท ภายหลังจากที่สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นสำเร็จ ทั้งนี้เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับเงินและคูปองส่วนลดดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

–  ประกาศผลทุกวันพุธ โดยเริ่มพุธแรกวันที่ 11 มี.ค. 63 และพุธสุดท้ายในวันที่ 1 เมษายน 2563 

– คูปองตั๋วหนังเมเจอร์ มีอายุการใช้งาน 31 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดเฉพาะผู้ชวนเพื่อนสมัครใช้งานที่สมัครผ่านแอป Dolfin สำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์คูปองตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 31 วัน หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อ­­วัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Call Center เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -22.00 น.