รับโบนัสสูงสุด 490 บาท เมื่อชวนเพื่อนเข้าก๊วน Dolfin

รับโบนัสสูงสุด 490 บาท เมื่อชวนเพื่อนเข้าก๊วน Dolfin

คนชวนและเพื่อนรับทันที 49 บาท ชวนเพื่อนได้สูงสุด 10 คน

ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

 • รับโบนัสมูลค่า 49 บาท ในรูปแบบคูปองแทนเงินสดทันที เมื่อลูกค้า Dolfin Wallet ชวนเพื่อนสมัครใช้งาน Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดทุก ๆ 1 คน สามารถชวนเพื่อนมาสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จสูงสุด 10 คนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • เพื่อนที่ได้รับการชวนจะได้รับ Dolfin Bonus 49 บาท เมื่อสมัครใช้งาน Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดภายในช่วงการส่งเสริมการขาย

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • เพื่อนที่ได้รับการชวนต้องเป็นลูกค้าใหม่ของ Dolfin Wallet เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้

 • ลูกค้าที่ชวนเพื่อนสมัคร Dolfin Wallet จะได้รับข้อความแจ้งทุกครั้งผ่านแอป Dolfin เมื่อเพื่อนที่ได้รับการชวนทำการสมัครและยืนยันตัวสำเร็จแล้ว

 • คูปองแทนเงินสด มีอายุการใช้งาน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคูปองแทนเงินสด และใช้ได้ไม่เกินวันที่ 25 ก.ค. 63 หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัท จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองแทนเงินสด เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ Dolfin Customer Service เบอร์ 02-255-5959 ในเวลาทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 20.00 น.