Special Friday campaign: ซื้อโค้ดแพจเกจ VIU Premium 30 วัน ในราคา 30 บาท (ปกติ 119 บาท)

Special Friday campaign: ซื้อโค้ดแพจเกจ VIU Premium 30 วัน ในราคา 30 บาท (ปกติ 119 บาท)

ซื้อคูปองได้ในวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างเวลา 12:00 – 13:00 น. และ 00 – 19.00 น.)

จำกัดรอบละ 120 สิทธิ์/รอบ จำกัดสูงสุด 720 สิทธิ์/แคมเปญ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ซื้อคูปองโค้ดดูซีรี่ย์ แพจเกจ VIU Premium 30 วัน ผ่านแอป VIU ในราคา 30 บาท จากปกติ 119 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อคูปองนี้ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ซื้อคูปองได้ในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างเวลา 12:00 – 13:00 น. และ 00 – 19.00 น.)

 • จำกัดรอบละ 120 สิทธิ์/รอบ จำกัดสูงสุด 720 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองโค้ดดูซีรี่ย์ แพจเกจ VIU Premium สามารถใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อคูปองโค้ดแพจเกจ VIU Premium 30 วัน

 1. การซื้อคูปองโค้ดแพจเกจ VIU Premium 30 วัน

  • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองนี้ ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบคูปองให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อคูปองโค้ดแพจเกจ VIU Premium ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปอง ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้คูปองโค้ดแพจเกจ VIU Premium

  • กดใช้คูปองที่แอปดอลฟิน จากนั้นกดที่บาร์โค้ด เพื่อนำหมายเลขไปกรอกบนเว็บ VIU หากลูกค้าเป็นสมาชิก VIU Premium อยู่แล้วจะสามารถใช้เครดิตได้เมื่อเครดิตเดิมหมดลง

  • คูปองเมื่อกดใช้แล้ว จะมีระยะเวลาการใช้งาน 15 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้โค้ดแพจเกจ VIU Premium เป็นไปตามเงื่อนไขของ VIU

  • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขายคูปองเท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้โค้ด ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ VIU ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขายคูปองนี้ ทำเพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองโค้ดแพจเกจ VIU Premium ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกคูปองที่ลูกค้าซื้อ โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.