รับฟรี! Kanda Camu Camu Acne Gel 7 ml. (มูลค่า 49 บาท) จำนวน 1 ชิ้น

รับฟรี! Kanda Camu Camu Acne Gel 7 ml. (มูลค่า 49 บาท) จำนวน 1 ชิ้น

เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ร้าน Beautrium

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • กดรับคูปองเพื่อรับฟรี! Kanda Camu Camu Acne Gel 7 ml. (มูลค่า 49 บาท) จำนวน 1 ชิ้น เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน Beautrium ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่มีขั้นต่ำ)

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 (ระหว่างเวลา 10:00 – 24:00 น.)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ 7 วันหลังจากกดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.