ซื้อคูปอง Krispy Kreme ราคา 29 บาท สำหรับซื้อโดนัท Original Glazed 1 ชิ้น เเถม โดนัท Original Glazed 1 ชิ้น

ซื้อคูปองโดนัท Original Glazed 1 ชิ้น เเถม Original Glazed 1 ชิ้น ในราคา 29 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

จำกัด 24 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

รับสิทธิ์ได้ในวันที่ 16 เมษายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าสามารถซื้อคูปอง Krispy Kreme ราคา 29 บาท สำหรับซื้อโดนัท Original Glazed 1 ชิ้น เเถม โดนัท Original Glazed 1 ชิ้น (“คูปอง ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าคูปองดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัดการซื้อ 24 สิทธิ์/ท่าน

 • จำกัดสิทธิรวม 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • กดซื้อคูปองได้ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 (ระหว่างเวลา 10:00 – 24:00 น.)

 • คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อคูปอง

 1. การซื้อคูปอง

  • ลูกค้าสามารถซื้อคูปองได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบคูปองให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อคูปองของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อคูปอง เช่น ไม่ได้รับคูปองให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ e-Voucher

  • เงื่อนไขการใช้คูปองเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กำหนดในคูปอง (ถ้ามี)

  • บริษัทฯเป็นเพียงช่องทางการขายคูปองเท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้คูปองตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้คูปองในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกคูปองที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.