Friday Special

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่กำหนดจาก Black Canyon ในราคาเพียง 29 บาท/เมนู

จำกัด 2,500 สิทธิ์/วัน และจำกัดสูงสุด 7,500 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญวันที่ 7 – 9 ส.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– กดรับคูปองเพื่อซื้อเครื่องดื่มที่กำหนดจาก Black Canyon ในราคาเพียง 29 บาท/เมนู จากปกติ 80-90 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ณ ร้าน Black Canyon ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาแคมเปญ

– เครื่องดื่มที่เข้าร่วม 6 เมนู ได้แก่ กาแฟเย็นแบล็คแคนยอน, กาแฟเย็นคาปูชิโน, กาแฟเย็นอเมริกาโนฮันนี่, ช็อกโกแลตเย็น, ชาเขียวมัทชะลาเต้เย็น และ ชานมบราวชูการ์บับเบิล

– สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ” สำหรับวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 โดยท่านสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 (ระหว่างเวลา 9.00 น. – 24:00 น.)

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

– จำกัด 2,500 สิทธิ์/วัน และจำกัดสูงสุด 7,500 สิทธิ์/แคมเปญ

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเลท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.