สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Friday Special 24 July 2020

รับสิทธิ์แลกซื้อ Mc Donald’s French Fries ขนาดปกติ ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท จำกัด 1,000 สิทธิ์ หรือ

รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับการชำระสินค้าหรือบริการที่มียอดขั้นต่ำ 100 บาท /เซลล์สลิป จำกัด 1,000 สิทธิ์

หรือ รับคูปองแพคเกจ Viu Premium โค้ดดูซีรีย์ 30 วัน ผ่านแอป Viu มูลค่า 119 บาทจำกัด 100 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญวันที่ 24 ก.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– กดรับสิทธิ์คูปองเพื่อแลกซื้อ McDonald’s French Fries ขนาดปกติในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท เมื่อชำระสินค้าด้วยดอลฟินวอลเลท ณ McDonald’s ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

– สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ” สำหรับวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถเลือกกดรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์จากสิทธิพิเศษทั้งหมดในแคมเปญ ”ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ”  ได้แก่ (1) คูปองแลกซื้อ McDonald’s French Fries ในราคาพิเศษ (2) คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และ (3) คูปองแพคเกจ Viu Premium (เงื่อนไขเป็นไปตามที่คูปองนั้นกำหนด)

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน โดยเริ่มให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 9.00 น. – 24:00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเลท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– กดรับสิทธิ์คูปองแทนเงินสด มูลค่า 30 บาท เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับการชำระสินค้าหรือบริการให้แก่ร้านค้าที่รับชำระผ่านดอลฟินวอลเลท หรือผ่านทางบริการ “คลิกสั่งไว ไม่รอคิว” และมียอดขั้นต่ำ 100 บาท /เซลล์สลิป

– สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ”  สำหรับวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถเลือกกดรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์จากสิทธิพิเศษทั้งหมดในแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ”  ได้แก่ (1) คูปองแลกซื้อ Mc Donald’s French Fries ในราคาพิเศษ (2) คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และ (3) คูปองแพคเกจ Viu Premium (เงื่อนไขเป็นไปตามที่คูปองนั้นกำหนด)

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน โดยเริ่มให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 9.00 น. – 24:00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

– คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเลท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าของสินค้าหรือบริการในการชำระเงินในครั้งนั้นจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่ารวมของคูปองแทนเงินสดและดอลฟินโบนัสที่สามารถใช้ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองแทนเงินสด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– กดรับสิทธิ์คูปองแพคเกจ Viu Premium โค้ดดูซีรีย์ 30 วันผ่านแอป Viu มูลค่า 119 บาท

– สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ”  สำหรับวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถเลือกกดรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์จากสิทธิพิเศษทั้งหมดในแคมเปญ “ศุกร์นี้มีฟิน กดทันมีเฮ”  ได้แก่ (1) คูปองแลกซื้อ McDonald’s French Fries ในราคาพิเศษ (2) คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และ (3) คูปองแพคเกจ Viu Premium (เงื่อนไขเป็นไปตามที่คูปองนั้นกำหนด)

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัด 100 สิทธิ์/วัน โดยเริ่มให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 9.00 น. – 24:00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

– คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 30 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเลท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองแทนเงินสด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.