สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฉลองล้านดาวน์โหลด ดอลฟินแจกฟรี 200 บาท

ฉลอง 1 ล้านดาวน์โหลด ดอลฟินแจก 200 บาท!

กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63

โดยเข้ามากดรับ 2 รอบ: 10.00 น. และ 21.00 น.

รอบละ 400 สิทธิ์เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

–  ลูกค้าสามารถกดรับคูปองแทนเงินสด มูลค่ารวม 200 บาท จาก ภาพแบนเนอร์บนหน้าแรกของแอป ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 – 19 มีนาคม 2563

– รอบการกดรับคูปองแทนเงินสดจะมี 2 ช่วงเวลา คือ 10:00 น. และ 21:00 น. ในแต่ละวันของช่วงเวลาโปรโมชั่น

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น และ จำกัด 400 สิทธิ์/รอบ จำนวนรวมสูงสุด 3,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น หากได้รับคูปองแทนเงินสดจากการกดรับแล้วในรอบใด ๆ จะไม่สามารถกดรับคูปองแทนเงินสดในรอบอื่นได้อีก

– คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจะอยู่ในรูปของคูปองจำนวน 4 ใบ มูลค่าใบละ 50 บาท เพื่อใช้แทนจำนวนเงินมูลค่า 50 บาทเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน Dolfin Wallet ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

– คูปองแทนเงินสดที่ได้รับจะเข้าไปอยู่ในเมนู “คูปองของฉัน” และคูปองทั้ง 4 ใบมีอายุการใช้งาน 15 วันหลังลูกค้าได้รับ

– ในการใช้คูปองแทนเงินสด ลูกค้าต้องกดใช้คูปองก่อนการจ่ายเงิน และสามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้เพียง 1 ใบต่อการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet ในแต่ละครั้ง

– สามารถใช้คูปองแทนเงินสดร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน Dolfin Wallet และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ทเท่านั้น ทั้งนี้มูลค่าของสินค้าหรือบริการในการชำระเงินในครั้งนั้นจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่ารวมของคูปองแทนเงินสดและดอลฟินโบนัสที่สามารถใช้ได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองแทนเงินสดตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองแทนเงินสด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม