อิ่มฟิน กับ 3 เมนูมงคล รับตรุษจีน ที่ Foodpark เซ็นทรัลศรีราชา

อิ่มฟิน กับ 3 เมนูมงคล รับตรุษจีน แค่สแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

อิ่มฟิน กับ 3 เมนูมงคล รับตรุษจีน แค่สแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท รับส่วนลด 3 เมนูตรุษจีนมหามงคล ที่ CentralFoodPark เซ็นทรัลศรีราชา

 1. ผัดหมี่ซั่วซี๊ดเสริมภูมิ ราคาปกติ 109 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท จ่ายเพียง 89 บาท

 2. ข้าวผัดโหงวก๊วยรวยโชค ราคาปกติ 109 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท จ่ายเพียง 89 บาท

 3. ปอเปี๊ยะกุ้งมหาเฮง ราคาปกติ 95 บาท เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท จ่ายเพียง 75 บาท

 • การชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต

 • จำกัด 3,000 สิทธิ์/เมนู รวมทั้งสิ้น 9,000 สิทธิ์ตลอดรายการ (จำกัด 3 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน)

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.