รับฟรี 30 บาท!!! ร่วมกิจกรรมไขปริศนาอักษรไขว้กัน

กิจกรรม “ปริศนาอักษรไขว้
ไขชื่อเมนูเด็ดที่ฟู๊ดคอร์ท”

ทายชื่อเมนูอาหารจากภาพใบ้
รับฟรี
! คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สำหรับ 100 คนแรกเท่านั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม 28-30 เมษายน 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาจนสำเร็จ จะได้รับรางวัลตามกำหนด

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “ปริศนาอักษรไขว้..ไขชื่อเมนูเด็ดที่ฟู๊ดคอร์ท”

  • นำภาพปริศนาอักษรไขว้ จากในแอปดอลฟิน ไปทำการใส่คำตอบชื่อเมนูอาหารลงในช่องอักษรไขว้ให้ครบและถูกต้อง โดยทายจากภาพอาหารที่ใบ้ไว้ให้ (ผู้เล่นสามารถทำการใส่คำตอบ โดยใช้ฟังก์ชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือ หรือ ปริ้นท์ภาพออกมาเพื่อทำการเขียนคำตอบก็ได้)

  • กดติดตามเพจ Dolfin Facebook Page

  • ส่งคำตอบ โดยแปะภาพปริศนาอักษรไขว้ที่ใส่คำตอบครบแล้ว ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565

  • เฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องครบตามเงื่อนไขทุกข้อ 100 คนแรก จะได้รับรางวัล เป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท โดยมีเงื่อนไขการนำไปใช้ ดังนี้

   • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท มีอายุ 30 วันหลังจากที่ได้รับ

   • สำหรับใช้ในการชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50 บาท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต)

   • ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ CPN Food Court, Tops Food Court, Tops Take Home, Robinson Food Court, Living House, Bwell Food Mall, Singha Food Court, Food Hubb, Food Legend by MBK, Samyan Food Legend by MBK, ศูนย์อาหารอิ่มจัง และ LOFTER

 • กำหนดการของกิจกรรม

  • 28-30 เมษายน 2565

   ผู้ร่วมกิจกรรมส่งคำตอบ

  • 3 พฤษภาคม 2565

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเพจ Dolfin Facebook Page

  • 3-6 พฤษภาคม 2565

   ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับทาง Inbox ของเพจ เพื่อแสดงตัวและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการรับรางวัล

  • 10 พฤษภาคม 2565

   ทีมงานดอลฟินทำการส่งรางวัลเข้าแอปดอลฟินของผู้ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมา

 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน

 • จำกัดสูงสุด 100 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.