สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

อิ่มรับโชค รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 450 บาท/เดือน เมื่อชำระขั้นต่ำ 30 บาท

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 450 บาท/เดือน เมื่อชำระขั้นต่ำ 30 บาท ณ ฟู้ดคอร์ดที่ร่วมรายการ

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

 • รับโบนัสเงินคืนมูลค่าระหว่าง 5-15 บาท/ครั้งในรูปแบบของดอลฟินโบนัส เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ร้านค้า ณ ฟู้ดคอร์ดทุกสาขาที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 30 บาท/เซลล์สลิป ภายในระยะเวลาแคมเปญ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน (ไม่จำกัดสิทธิ์/เดือน)

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสิทธิ์ ศึกษารายละเอียดของดอลฟินโบนัสเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

รายชื่อสาขาฟู้ดคอร์ดที่ร่วมรายการได้แก่:

Beach Eats Central Festival Pattaya Beach Fl.1

Food Legends by MBK

Food Park Central Festival Pattaya Beach Fl.2

Food Park Central Marina

Food Park Central Phuket Festival Fl.3

Food Park Central Plaza Chiang Rai

Food Park Central Plaza Khon Kaen

Food Park Central Plaza Nakhon Ratchasima

Food Park Central Plaza Nakhon Si Thammarat

Food Park Central Plaza Pinklao Fl.5

Food Park Central Plaza Rama 2

Food Park Central Plaza Rattanathibet

Food Park Central Plaza Rayong

Food Park Central Plaza Samui

Food Park Central Plaza Udonthani

Food Park Central Plaza WestGate

Food Park Central Plaza Chaengwattana Fl.6

Food Park Central Plaza Chonburi Fl.G

Food Park Central Plaza Salaya

Food Park CPN ChiangMaiAirport

Food Patio Central Phuket Festival Fl.1

Food Patio Central Plaza Pinklao Fl.G

Food Patio Central Plaza Rama III

Food Patio Central Plaza Bangna

Food Patio Central Plaza Chaengwattana Fl.G

Food Village Central Village

Food Ville Central Festival EastVille

FoodWorld at CentralWorld

Living House Central world (Food)

Robinson-Bowin (Food)

Robinson-Lat Krabang (Food)

Samyan Food Legends by MBK

Samyan Food Legends by MBK

Social House CentralPlaza Chonburi

TOPs (Food Court) Central Rama 9