สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 50 บาท

open

อิ่มรับโชค รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 450 บาท/เดือน เมื่อชำระขั้นต่ำ 30 บาท

FIN BOX เปิดกี่ทีก็มีแต่ความฟิน

เปิดกล่องรับของขวัญสุดเซอไพรส์ เมื่อสแกนจ่ายขั้นต่ำ 40 บาท/ใบเสร็จ

1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

  • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ทั้งนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การเติมเงิน หรือ จ่ายบิล) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับสิทธิพิเศษหรือคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

  • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

  • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองหรือสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองหรือสิทธิพิเศษ ได้แก่

  คะแนน The1 5 คะแนน
  คะแนน The1 10 คะแนน
  คะแนน The1 50 คะแนน
  คูปองส่วนลด 5 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 50 บาท
  คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 80 บาท​
  คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 120 บาท​
  คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 250 บาท​
  คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 400 บาท
  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 5 บาท
  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 10 บาท
  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 20 บาท
  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 50 บาท หรือ
  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 100 บาท

  • คูปองส่วนลด หรือ ดอลฟินโบนัสมีอายุ 10 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

  • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิลและสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต

  • จำกัดสิทธิ์ 5 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/วัน และจำกัดสูงสุด 30 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/เดือน

  • Food Court สาขาดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถรับชำระด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ทได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบชำระเงิน

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัล ชั้น 1 และ ชั้น 3 ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ใช้ได้ตามปกติในวันที่ ในวันที่1 กันยายน 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลเชียงราย ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 1 กันยายน 2564

   • Food Park สาขาเซ็นทรัลพัทยามารีนา ใช้ได้ตามปกติในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.