แจกฟรี! ไอติมโคน Dairy Queen 250 สิทธิ์ แค่มาเล่นเกมสนุกๆจากแอปดอลฟิน

 

 

แจกฟรี! ไอติมโคน Dairy Queen 250 โคน

ตอบคำถามจากภาพปริศนาในแอปดอลฟิน
ตอบถูกรับฟรี! คูปองแลกรับ
🍦ไอศกรีมโคน Dairy Queen🍦
สำหรับ 50 คนแรกของแต่ละวันเท่านั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม 18-22 กรกฎาคม 2565

(สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 8.00 น.
ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 23.59 น. หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด)

 

แจกฟรี! ไอติมโคน Dairy Queen 250 โคน

ตอบคำถามจากภาพปริศนาในแอปดอลฟิน
ตอบถูกรับฟรี! คูปองแลกรับ
🍦ไอศกรีมโคน Dairy Queen🍦
สำหรับ 50 คนแรกของแต่ละวันเท่านั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม 18-22 กรกฎาคม 2565

(สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 8.00 น.
ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 23.59 น. หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำตามกติกาจนสำเร็จ จะได้รับรางวัลตามกำหนด

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “ดอลฟินชวนfun ที่ฟู้ดคอร์ท”

  • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin Facebook Page

  • ไขคำตอบว่าในภาพฟู้ดคอร์ทที่ให้มา มีสัญลักษณ์ The 1 ซ่อนอยู่จำนวนเท่าไหร่

  • พิมพ์คำตอบ โดยพิมพ์ว่า DOLFIN ตามด้วยจำนวนสัญลักษณ์ที่นับได้โดยไม่ต้องเว้นวรรค (ยกตัวอย่างเช่น หากพบสัญลักษณ์ The 1 ในภาพจำนวน 11 อัน ให้พิมพ์คำตอบว่า DOLFIN11)

  • ผู้ที่พิมพ์ถูกต้องเป็นลำดับ 50 คนแรก ของแต่ละวัน จะได้รับรางวัลเป็น คูปองแลกรับฟรี ไอศกรีมโคม Dairy Queen มูลค่า 12 บาท คนละ 1 รางวัลเข้าในแอปทันที โดยสามารถตรวจเช็คคูปองได้ที่หน้า “คูปองของฉัน”

  • คูปองมีเงื่อนไขการนำไปใช้ ดังนี้

   • นำคูปองไปแลกรับฟรีไอศกรีมโคน Dairy Queen มูลค่า 12 บาทได้ทุกสาขา (ยกเว้นเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, ร้านทรัค, ร้านโมบาย, สนามบินทุกสาขา และเดลิเวอร์รี่)

   • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • จำกัด 1 ผู้ใช้งาน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 สิทธิ์เท่านั้น แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการพิมพ์ส่งโค้ด

 • จำกัดสูงสุด 250 สิทธิ์การได้รับรางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.