ซื้อ E-Voucher Major Popcorn ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

ลูกค้าซื้อ E-Voucher มูลค่า 235 บาท ในราคาเพียง 19 บาท (สำหรับ 100 ท่านแรก) หรือ

ซื้อ E-Voucher มูลค่า 199 บาท ในราคาเพียง 89 บาท (สำหรับคนที่ 101-500) เพื่อนำไปแลกน้ำและป๊อปคอร์นได้ที่ Major Cineplex

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00น
จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และ 500 สิทธิ์ / วัน

เงื่อนไขและโปรโมชั่น

 • ระยะแคมเปญระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00น.

 • ลูกค้าสามารถซื้อ E-Voucher Major Popcorn ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า E-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ E-Voucher มูลค่า 235 บาท ในราคาเพียง 19 บาท (สำหรับ 100 ท่านแรก) หรือ ซื้อ E-Voucher มูลค่า 199 บาท ในราคาเพียง 89 บาท (สำหรับคนที่ 101-500) เพื่อนำไปแลกน้ำและป๊อปคอร์นได้ที่ Major Cineplex

 • โดยในป๊อปคอร์น 1 ชุด ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 • E-Voucher เมื่อกดใช้แล้ว สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแคปหน้าจอ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • E-Voucher สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (ลูกค้าที่ซื้อ E-Voucher ในราคา 19 บาทไปแล้วไม่มีสิทธิซื้อ E-voucher ในราคา 89 บาทอีก)

 • จำกัด 500 สิทธิ์/วัน

 • E-Voucher สามารถใช้ได้ที่ Major Cineplex ทุกสาขา

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ คูปองแทนเงินสด

 1. การซื้อ E-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ E-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ E-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ E-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ E-Voucher เช่น ไม่ได้รับ E-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ E-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิก E-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.