ดูฟิน กินคุ้มกับดีลสุดปังตลอดเดือนธันวาคมกับแอปดอลฟิน

ดูฟิน กินคุ้มกับดีลสุดปังตลอดเดือนธันวาคมกับแอปดอลฟิน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 3, 8 - 9 และ 15 - 16 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

จ่าย 1 บาท แลกซื้อตั๋วชมภาพยตร์ Major ในราคา 19 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปองสำหรับแลกตั๋วชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปองสำหรับแลกตั๋วชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex (“e-Voucher ” หรือ “คูปอง”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher ในราคา 1 บาทจากแอปพลิเคชั่นดอลฟินและจ่ายอีก 19 บาทที่ตู้ Kiosk จากราคาปกติ 260 บาท (ต่อที่นั่ง) โดยการชำระที่ตู้ Kiosk จะต้องชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต)

 • e-Voucher มีอายุ 45 วันนับจากวันที่ซื้อ

 • คูปองสามารถใช้แลกตั๋วชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติ (ราคา 260 บาท) ที่ Major Cineplex ทุกสาขายกเว้น Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์ 1,100 สิทธิ์/วัน และ จำกัดสิทธิ์รวม 3,300 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ขาย e-Voucher ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -11.00

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้ e-Voucher ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในการใช้คูปองลูกค้าจะต้องทำการยิงบาร์โค้ดที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดก่อนการชำระเงิน

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 

ซื้อ Mister Donut ในราคา 1 บาท จากปกติ 22 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปอง Mister Donut 1 บาท  รับคูปองโดนัท 1 ชิ้น มูลค่า 22 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปอง Mister Donut 1 บาท รับคูปองโดนัท 1 ชิ้น มูลค่า 22 บาท (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher ในราคา 1 บาท จากราคาปกติ 22 บาท

 • e-Voucher มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องนำ e-Voucher ไปรับโดนัท 1 ชิ้น มูลค่า 22 บาท ที่หน้าร้าน Mister Donut (สามารถแลกโดนัทรสชาติใดก็ได้ที่มีมูลค่า22 บาท) ได้ทุกสาขา

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 4,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ขาย e-Voucher ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -11.00

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้ e-Voucher ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 

ซื้อ Auntie Anne’s Almond Pretzel  1 ชิ้น ในราคา 1 บาท จากปกติ 45 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปอง Auntie Anne’s Almond Pretzel 1 ชิ้น 1 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟิน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปอง Auntie Anne’s 1 บาท รับคูปอง Almond Pretzel 1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชั่นดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อ e-Voucher ในราคา 1 บาท จากราคาปกติ 45 บาท

 • e-Voucher มีอายุถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 เท่านั้น

 • ไม่สามารถเปลี่ยนรสชาติหรือโดนัทเป็นแบบอื่นได้

 • ลูกค้าต้องนำ e-Voucher ไปรับ Auntie Anne’s Almond Pretzel 1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท ที่หน้าร้าน Auntie Anne’s (ได้ทุกสาขายกเว้น เมืองทองธานีและบูธ pop up)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

 • จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 4,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • ขาย e-Voucher ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -11.00

 • เมื่อกดใช้ e-Voucher แล้ว e-Voucher จะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้ e-Voucher ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขทั่วไป

 • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง