Fin Wheel หมุนปั๊บ รับฟิน! รับของรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

หมุน Fin Wheel

รับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท

📲iPad
🎧HUAWEI FreeBuds pro
⌚Huawei Band 6
🎁คะแนน The 1 สูงสุด 100 คะแนน
🎫คูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

 

รีบไปหมุน ก่อนหมด

หมุน Fin Wheel

รับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท

📲iPad
🎧HUAWEI FreeBuds pro
⌚Huawei Band 6
🎁คะแนน The 1 สูงสุด 100 คะแนน
🎫คูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565

 

รีบไปหมุน ก่อนหมด  สแกนเลย!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าจะได้รับโทเคนรูปเพชร 1 เม็ด เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 80 บาทต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต) ที่ร้านค้าที่รับชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ลูกค้าต้องใช้โทเคนรูปเพชร 1 เม็ด ต่อการหมุนวงล้อ Fin Wheel 1 ครั้ง และลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 อย่างต่อการหมุน Fin Wheel 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลเป็น  iPad (8th Generation Wifi 32 GB), HUAWEI freebuds pro, หรือ Huawei Band 6 ลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับของรังวัลชนิดเดิมซ้ำอีก

 • ลูกค้าสามารถใช้โทเคนรูปเพชรที่ได้รับเพื่อหมุนวงล้อ Fin Wheel ซึ่งลูกค้าจะมีสิทธิได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งดังต่อไปนี้

 • iPad (8th Generation Wifi 32 GB) มูลค่า 10,900 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวนรวม 3 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • Huawei FreeBuds Pro มูลค่า 5,499 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวนรวม 3 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • Huawei Band 6 มูลค่า 1,899 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวนรวม 6 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • คะแนน The1 1 คะแนน

 • คะแนน The1 10 คะแนน

 • คะแนน The1 100 คะแนน

 • คูปองส่วนลดมูลค่า 5 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท

 • คูปองส่วนลดมูลค่า 10 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 80 บาท หรือ

 • คูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 400 บาท

 • จำกัดการรับโทเคน 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/วัน, รวม 5 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/ตลอดรายการ

 • โทเคนรูปเพชรที่ลูกค้าได้รับจะมีอายุถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.

 • หากลูกค้าเปิดเจอคูปอง iPad (8th Generation Wifi 32 GB), HUAWEI freebuds pro, หรือ Huawei Band 6 บริษัทจะติดต่อลูกค้าภายใน 15 วันหลังจบรายการเพื่อนัดหมายการเข้ามารับของรางวัล ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของของรางวัลให้แก่ลูกค้า

 • ลูกค้าต้องทำการเก็บคูปอง iPad (8th Generation Wifi 32 GB), HUAWEI freebuds pro, หรือ Huawei Band 6 เพื่อใช้ในการยืนยัน เพื่อมาแลกของรางวัล

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลเป็น iPad (8th Generation Wifi 32 GB), HUAWEI freebuds pro, หรือ Huawei Band 6 ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัลเป็นคะแนนสะสม The 1 ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากหมุนวงล้อ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องผูกบัญชีสมาชิก The 1 กับบัญชี Dolfin Wallet ก่อน และเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม The 1 จะเป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้คูปองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ ยกเลิก หรือ เรียกคืนรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีสิทธิได้รับรางวัลจากการกระทำที่บริษัทเชื่อได้ว่าลูกค้ามีเจตนาไม่สุจริต

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.