วิธีใช้แอปพลิเคชัน FinPoint วิธีlog-in ด้วยอีเมล

สำหรับร้านค้า
ขั้นตอนการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น FinPoint
Slider
สำหรับร้านค้า
ขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน FinPoint
Slider

 

วิธีใช้งานด้วยอีเมล