สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฟินสุดแค่เติมเงิน 100 บาท รับคืน 100 บาท ทันที

เติม 100 รับ 100

เงื่อนไข และข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย

รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 100 บาท เมื่อเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านแอป Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2562

  • คูปองแทนเงินสด จะถูกโอนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ของลูกค้าทันที ภายหลังจากการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทผ่านแอป Dolfin Wallet สำเร็จ

  • จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้งาน และสูงสุด 50,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป
– เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนด รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท เมื่อเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผ่าน Mobile Banking ภายในแอป Dolfin Wallet ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ คูปองทั้งหมด 3 ใบ โดยแบ่งเป็นคูปองแทนเงินสด 50 บาท จำนวน 1 ใบ คูปองแทนเงินสดจำนวน 30 บาท จำนวน 1 ใบ และ คูปองแทนเงินสดจำนวน 20 บาท จำนวน 1 ใบ โดยมีเงื่อนไขในการใช้คูปอง ดังต่อไปนี้

คูปองแทนเงินสด 50 บาท  จำนวน 1 คูปอง เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท
คูปองแทนเงินสด 30 บาท   จำนวน 1 คูปอง เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท
คูปองแทนเงินสด 20 บาท จำนวน 1 คูปอง เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท
รวมมูลค่าคูปองแทนเงินสด: 100 บาท

– จำกัดคูปองแทนเงินสดสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/ ผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
– คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ม.ค. 2563
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.