ชวนเพื่อนสมัครดอลฟิน วอลเล็ท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สูงสุด 600 บาท

ชวนเพื่อนสมัครดอลฟิน วอลเล็ท รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สูงสุด 600 บาท

จำกัด 3 สิทธิ์/ผู้ชวน รวมมูลค่าสูงสุด 300 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ: 15 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

เงื่อนไขและโปรโมชั่น

 • ลูกค้าดอลฟินรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท โดยแบ่งเป็นคูปองแทนเงินสด 50 บาท 2 ใบ เมื่อชวนเพื่อน 3 คน สมัครดอลฟิน วอลเล็ทและเพื่อนทั้ง 3 คนยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

 • จำกัด 3 สิทธิ์/ผู้ชวน รวมมูลค่าสูงสุด 300 บาท

 • คูปองแทนเงินสด 50 บาท ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท และลูกค้าชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท เท่านั้น ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 50 บาท/เซลล์สลิป (คูปองมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ)

 • ระยะเวลาแคมเปญ: 15 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

 • จำกัดรวม 3,500 สิทธิ์/แคมเปญ โดย 2 คูปองนับเป็น 1 สิทธิ์

 • ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการชวนได้ที่ปุ่ม “ดูสถานะการชวน” ตรงมุมขวาบนของหน้าชวนเพื่อน

 • สงวนสิทธิ์การใช้คูปองเฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสด

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.