ชวนเพื่อนสมัครดอลฟิน วอลเล็ท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

ชวนเพื่อนสมัครดอลฟิน วอลเล็ท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท

ลูกค้าดอลฟินรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อชวนเพื่อน 2 คน สมัครใช้งานดอลฟิน วอลเล็ท

และเพื่อนทั้ง 2 คนยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

จำกัด 10 คูปอง/ลูกค้า รวมมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ระยะเวลาแคมเปญ: 21 ก.ย. 63 – 31 ต.ค. 63

จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ โดย 1 คูปองนับเป็น 1 สิทธิ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการได้รับ Starbucks e-Coupon ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การได้รับ e-Coupon

  • เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญสำเร็จ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 1 วันทำการ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบคูปองได้ที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับ e-Coupon ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ e-Voucher

  • กดเลือกใช้ e-Coupon จาก my coupon และสแกน QR ที่ร้านสตาร์บัคเพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • การใช้ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่สตาร์บัคกำหนด (ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่หน้ารายละเอียดคูปอง)

  • หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ e-Coupon ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก e-Coupon ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Coupon ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ