default-banner
เติมเงินด้วยแอป
K PLUS
merchant-partner-cover-m@2x
เติมเงินด้วยแอป K PLUS
  1. กดที่ไอคอน +
  2. จากนั้นกด เติมเงิน
  3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
  4. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
  5. วิธีการเติมเงินเลือก ‘Pay with K PLUS’
  6. กดยืนยัน และใส่รหัส PIN
  7. จากนั้นระบบจะทำการเปิดแอป K PLUS โดยอัตโนมัติ
  8. กดยืนยัน และใส่รหัส PIN ของแอป K PLUS เท่านี้ก็สามารถเติมเงินเข้า Dolfin เรียบร้อย

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้ใช้ไม่เคยเพิ่มช่องทางการเติมเงินอื่น ค่าเริ่มต้นของวิธีชำระเงินจะเป็นเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ CenPay