default-banner
ล็อกกระเป๋าเงิน
ด้วยการล็อควอลเล็ท
merchant-partner-cover-m@2x
ล็อควอลเล็ท
ให้ปลอดภัยง่ายๆ
  1. กดที่ปุ่มเมนูหลักมุมซ้ายบน

  2. จากนั้นกด การตั้งค่า

  3. ไปที่ ตั้งค่าความปลอดภัย

  4. เลือกล็อกวอลเล็ท และเป็นรูปแบบการล็อคด้วยแพทเทิร์น

  5. วาดเส้นแพทเทิร์นที่ต้องการใช้ล็อกการเข้าใช้งานแอป Dolfin

  6. ยืนยันเส้นแพทเทิร์นอีกครั้ง ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว