กดเมนู ด้านซ้ายบนของหน้าจอ

เลือกเมนู ‘บัตรและบัญชี’

เลือกธนาคาร
– เลือกธนาคาร
– กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารบนหน้าของระบบธนาคาร

ระบบแจ้งข้อมูลเมื่อผูกบัญชีสำเร็จ
– หากข้อมูลบัญชีธนาครถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่าคุณได้ผูกบัญชีสำเร็จ จากนั้นบัญชีธนาคารที่ทำการผูกไว้จะแสดงบนหน้าจัดการบัตรและบัญชี